‘Not an hour on the day. Not a penny off the pay’

Yn ystod yr ugeinfed ganrif, ymladdodd y glowyr dros eu hawl i ennill cyflog byw. Defnyddiwyd streiciau fel bod eu llais yn cael ei glywed, ond doedden nhw ddim yn llwyddiannus bob tro.

Heddlu a milwyr yn gwarchod Glofa’r Naval yn ystod Terfysg Tonypandy, Rhag 1910 (DNCB/14/1/4/1)

Yn ystod Terfysg Tonypandy, 1910-1911, gwelwyd glowyr yn ymladd dros gyflog teg ym Mhyllau Gombein y Cambrian. Trechwyd y streic ond arweiniodd y frwydr at sefydlu’r galw am isafswm cyflog ym 1912.

Ar ôl terfysgoedd y streic lo, Blaenclydach, 1911 (DNCB/14/1/4/3)

Ym 1926, siaradodd Ffederasiwn Glowyr Prydain Fawr allan yn erbyn cynigion i leihau cyflogau ac ymestyn y diwrnod gwaith.

Detholiad o Lyfr Allbwn, Glofeydd yr United National, yn manylu ar yr atal gwaith oherwydd streic, Mai 1926 (D1411/2/4/3)

Galwyd streic genedlaethol ym mis Mai 1926 i gefnogi’r glowyr. Wedi 9 diwrnod, chwalodd y Streic Gyffredinol ond parhaodd y glowyr â’u hanghydfod. Daeth y streic i ben ac fe drechwyd y glowyr ac fe ddychwelon nhw i’w gwaith ym mis Rhagfyr 1926 ar gyflogau sylweddol is.

© Archifau Morgannwg - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd