Cwrdd ar Tim

Laura Cotton

Archifydd Morgannwg

Dewch i gwrdd a’r tîm yn Archifau Morgannwg sy’n helpu ein ymwelwyr yn yr ystafell ymchwil ac sy’n gweithio tu ol i’r llen yn catalogio ac yn cadw’r casgliad

Archifyddion

RHIAN DIGGINS
Uwch Archifydd

HEATHER MOUNTJOY
Archifydd

LAURA RUSSELL
Archifydd

HANNAH PRICE
Archifydd

LOUISE HUNT
Archifydd

HARVEY THOMAS
Archifydd Cynorthwyol

LOWIS LOVELL
Archifydd

Tîm Mynediad

MELANIE TAYLOR
Cynorthwy-ydd Cofnodion

DAVID HAIL
Cynorthwy-ydd Cofnodion

STEFAN WALKER
Cynorthwy-ydd Cofnodion

Adnoddau

JENNY CHRISTIE
Swyddog Gweinyddol

KAREN JONES
Swyddog Gweinyddol

Tîm Cadwraeth

LYDIA STIRLING A.C.R.
Gwarchodwr

MICHAEL HODGSON
Gwarchodwr Cynorthwyol

CATHERINE MORGAN
Cynorthwy-ydd Cadw

JAYNE MILLER
Cynorthwy-ydd Cadw

© Archifau Morgannwg 2024 - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd