Cysylltu â Ni

Cysylltu

Gallwch gysylltu â ni drwy ddefnyddio’r ffurflen syml isod. Rhowch gymaint o wybodaeth ag y gallwch fel y gall un o’r tîm eich ateb.

Eich enw (gofynnol)

Ffôn

Eich e-bost (gofynnol)

Pwnc (dewiswch)

Eich neges

Ebostiwch, ysgrifennwch neu ffoniwch os oes gennych unrhyw gwestiynau neu i brynu eitem o’n siop

Ffôn: 029 2087 2200

E-bost: glamro@caerdydd.gov.uk

Archifau Morgannwg
Clos Parc Morgannwg
Lecwydd
CAERDYDD
CF11 8AW

© Archifau Morgannwg - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd