Cysylltu â Ni

Cysylltu

Gallwch gysylltu â ni drwy ddefnyddio’r ffurflen syml isod. Rhowch gymaint o wybodaeth ag y gallwch fel y gall un o’r tîm eich ateb.

  Eich enw (gofynnol)

  Ffôn

  Eich e-bost (gofynnol)

  Pwnc (dewiswch)

  Eich neges

  Ebostiwch, ysgrifennwch neu ffoniwch os oes gennych unrhyw gwestiynau neu i brynu eitem o’n siop

  Ffôn: 029 2087 2200

  E-bost: glamro@caerdydd.gov.uk

  Archifau Morgannwg
  Clos Parc Morgannwg
  Lecwydd
  CAERDYDD
  CF11 8AW

  © Archifau Morgannwg - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

  Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd