Ystafell ar Osod

Chwilio am ystafell cyfarfod neu leoliad ar gyfer digwyddiad hyfforddi?

Ydych chi’n cadwraethwr sy’n chwilio am gwagle stiwdio i ymgymryd a’ch gwaith?

Oes gennych chi confodion sydd angen eu gadw’n ddiogel?

Ydych chi’n chwilio am swyddfeydd dros dro?

Os felly, efallai bydd Archifau Morgannwg yn gallu helpu!  Mae gennym amryw wagle hyblyg  ar gael i’w osod am gost resymol.  Edrychwch ar ein tudalennau we am fanylion pellach, neu cysylltwch a ni gyda’ch ymholiad penodol.

Gofod Storio

Mae gan Archifau Morgannwg gapasiti dros ben yn eu storfeydd sydd ar gael i’w rentu yn y byrdymor

Darganfyddwch mwy

Gofod Stiwdio

Mae stiwdio gadwraeth gyda’r holl offer angenrheidiol yn Archifdy Morgannwg. Mae yndd…

Darganfyddwch mwy

Ystafelloedd Cyfarfod

Glamorgan Archives has a room which can be hired for meetings…

Darganfyddwch mwy

© Archifau Morgannwg - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd