Canllawiau Ymchwil

Mae Archifau Morgannwg wedi cynhyrchu nifer o ganllawiau ymchwil ar bynciau a chyfresi cofnodion poblogaidd i helpu i chi gychwyn ar eich gwaith ymchwil.  Gellir eu llawrlwytho yma:

Mynwentydd Trefol (pdf)

Cofnodion Heddlu (pdf)

Cofrestr Etholwyr (pdf)

Cofnodion Llysoedd (pdf)

Cofnodion Cymorth i’r Tlawd (pdf)

Cofnodion Morwrol (pdf)

Ditectifs Tai (pdf)

Taflen Gwybodaeth (pdf)

Poster (pdf)

© Archifau Morgannwg - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd