Canllawiau Ymchwil

Mae Archifau Morgannwg wedi cynhyrchu nifer o ganllawiau ymchwil ar bynciau a chyfresi cofnodion poblogaidd i helpu i chi gychwyn ar eich gwaith ymchwil.  Gellir eu llawrlwytho yma:

Gwaed Morgannwg

Cofnodion Glofeydd i Haneswyr Teulu: Canllaw i Adnoddau a geir yn Archifau Morgannwg

Morgannwg Hoyw

Canllaw Ymchwil ar Ffynonellau ar gyfer Astudio Hanes Pobl LGBT

Gwaed Morgannwg: Rhydwelïau Tywyll, Hen Wythiennau

Ein harddangosfa ar-lein o gofnodion y diwydiant glo yn Ne Cymru

Ffynonellau ar gyfer Astudio Hanes Lleiafrifoedd Ethnig

Canllaw Ymchwil

© Archifau Morgannwg - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd