CBAM – Cyd Bwyllgor Archifdy Morgannwg

Cyd Bwyllgor Archifau Morgannwg sy’n gweinyddu Archifau Morgannwg. Pwyllgor o gynghorwyr ac aelodau sydd wedi eu cyfethol yw hwn. Mae’n cyfarfod pedair gwaith y flwyddyn. Cylch gwaith y pwyllgor yw datblygu a rhedeg gwasanaeth archif cyfunol i chwe awdurdod lleol, sef Bro Morgannwg, Caerdydd, Caerffili, Merthyr Tudful, Pen-y-bont ar Ogwr a Rhondda Cynon Taf Penderfynir ar y nifer o aelodau etholedig sy’n cynrychioli’r awdurdodau lleol unigol yn ôl eu poblogaethau.

Penderfynir ar y nifer o aelodau etholedig sy’n cynrychioli’r awdurdodau lleol unigol yn ôl eu poblogaethau. Dyma’r aelodau etholedig sydd ar bwyllgor 2016-2017:

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Bridgend County Borough Council

Y Cynghorydd Nicole Burnett
11 Acland Road,
Bridgend,
CF31 1TF

Cllr.Nicole.Burnett@bridgend.gov.uk

Y Cynghorydd  Charles Smith
El Roble,
1,Heol Fechan,
Llangewydd Court,
Pen-y-bont,
CF31 4TW

E-bost: cabinetoffice@bridgend.gov.uk

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Caerphilly Council

Y Cynghorydd B. Jones
Penallta House
Tredomen
Ystrad Mynach
CF82 7PG

barbarajones@caerphilly.gov.uk

Y Cynghorydd A G Higgs
29 Duffryn Street
Aberbargoed
Bargoed
CF81 9ET

E-bost: alanhiggs@caerphilly.gov.uk

Cyngor Dinas Caerdydd

The City of Cardiff Council

Y Cynghorydd Jayne Cowan
Brynlake,
174 Manor Way,
Rhiwbeina,
Caerdydd
CF14 1RN

E-bost: JCowan@cardiff.gov.uk

Y Cynghorydd S Cunnah
30 Forrest Road
Canton
Cardiff
CF5 1HR

StephenCunnah@cardiff.gov.uk

Y Cynghorydd M McGarry
34 Fairoak Road
Cathays
Cardiff
CF24 4PY

Mary.McGarry@cardiff.gov.uk

Y Cynghorydd J Henshaw
147 Habershon Street
Splott
Cardiff
CF24 2LA

Jane.Henshaw@cardiff.gov.uk

Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful

Merthyr Tydfil

Y Cynghorydd M Colbran
36 High Street
Bedlinog
Treharris
Merthyr Tydfil
CF46 6RP

malcolm.colbran@merthyr.gov.uk

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

Rhondda Cynon Taf

Y Cynghorydd E George
6 Tressilian Place,
Abercynon,
Mountain Ash.
CF45 4PD

Elaine.George@rctcbc.gov.uk

Y Cynghorydd Margaret Griffiths
6 Llantrisant Road
Pontyclun
CF72 9DQ

E-bost: Margaret.Griffiths@rhondda-cynon-taff.gov.uk

Y Cynghorydd R. Lewis,
10 Junction Court,
Station Road,
Abercynon,
CF45 4TA.

Rhys.Lewis@rhondda-cynon-taff.gov.uk

Y Cynghorydd W. Lewis,
16 Ty Isaf Road,
Gelli.
CF41 7TU

Wendy.Lewis@rctcbc.gov.uk

Cyngor Bwrdeistref Sirol Bro Morgannwg

Vale of Glamorgan

Y Cynghorydd H.  Jarvie
The Vale of Glamorgan Council
Deputy Leader’s Office
Civic Offices
Holton Road
Barry
CF63 4RU

hjarvie@valeofglamorgan.gov.uk

Y Cynghorydd A. Robertson
Beggan Farm
Leckwith
CF11 8AS

arrobertson@valeofglamorgan.gov.uk

© Archifau Morgannwg - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd