Copïo

Ffotograffiaeth ddigidol

Gellir darparu copïau digidol ar gopi caled neu fel delweddau digidol drwy e-bost.

Sylwer: Ni ellir copïo dogfennau sy’n rhy fawr neu’n rhy fregus.

Ym mhob achos, gwneir unrhyw waith copïo yn ôl disgresiwn Archifau Morgannwg.

Archebu copïau drwy’r post/e-bost

Rhaid cael Ffurflen Archebu Ffotograffiaeth Ddigidol(pdf), neu Ffurflen Archebu Ffotograffiaeth Ddigidol(doc) wed ei chwblhau, gyda phob archeb. Darllenwch y datganiad hawlfraint yn ofalus cyn dychwelyd y ffurflen.

Cyn cyflwyno unrhyw archeb drwy’r post efallai y byddai sgwrs ynghylch eich anghenion gydag aelod o staff yr Archifdy o werth i chi. Gallwch wneud hyn drwy e-bost,  glamro@caerdydd.gov.uk , neu drwy’r post:

Archifau Morgannwg
Clos Parc Morgannwg
Lecwydd
Caerdydd
CF11 8AW

Ein nod yw cyflawni eich archeb o fewn 15 diwrnod gwaith.

Cost

Delwedd sengl (gan gynnwys allbrint) £12.00
Delweddau dilynol (fesul delwedd, gan gynnwys allbrint, o’r un ddogfen) £3.00
Sawl delwedd o sawl dogfen (yr awr) £45.00
Delweddau digidol o’r ffeiliau presennol – un ddelwedd £12.00
Delweddau digidol o’r ffeiliau presennol – delweddau dilynol £3.00
Tâl Post (cyfeiriad y DU) £1.50
Tâl Post (Dramor) £4.50
Tâl Post – parseli Yn dibynnu ar y tâl a godir gan y Post Brenhinol, i’w ddyfynnu yn ôl yr angen.
Ardystio copïau cywir o ddogfennau, fesul delwedd £27.50

 

Gellir talu yn y dulliau canlynol:

  • Siec, mewn punnoedd gan fanc Prydeinig, yn daladwy i ‘Cyngor Caerdydd’
  • Archeb Bost, yn daladwy i ‘Cyngor Caerdydd’
  • Taliad ar-lein, ceir manylion ar gais

Yn anffodus, ni allwn dderbyn sieciau gan fanciau nad ydyn nhw’n rhai Prydeinig.

Cyhoeddi ac Ymchwil ar gyfer y Cyfryngau

Ymchwil ar gyfer y cyfryngau (yr awr) £90.00
Ffi cyfleuster ffilmio yn Archifau Morgannwg (fesul hanner diwrnod, isafswm tâl) £150.00
Trwydded i ailddefnyddio: Cyfryngau argraffedig a digidol (nifer yr argraffiadau o dan 1,000) DU yn unig (fesul delwedd) £25.00
Trwydded i ailddefnyddio: Cyfryngau argraffedig a digidol (nifer yr argraffiadau o dan 1,000) byd-eang (fesul delwedd) £48.00
Trwydded i ailddefnyddio: Cyfryngau argraffedig a digidol (nifer yr argraffiadau o dan 1,000) dielw (fesul delwedd) £8.00
Trwydded i ailddefnyddio: Cyfryngau argraffedig a digidol (nifer yr argraffiadau 1,001-5000) DU yn unig (fesul delwedd) £48.00
Trwydded i ailddefnyddio: Cyfryngau argraffedig a digidol (nifer yr argraffiadau 1,001-5000) byd-eang (fesul delwedd) £110.00
Trwydded i ailddefnyddio: Cyfryngau argraffedig a digidol (nifer yr argraffiadau 1,001-5000) dielw (fesul delwedd) £14.00
Trwydded i ailddefnyddio: Cyfryngau argraffedig a digidol (nifer yr argraffiadau 5001+) DU yn unig (fesul delwedd) £65.00
Trwydded i ailddefnyddio: Cyfryngau argraffedig a digidol (nifer yr argraffiadau 5000+) byd-eang (fesul delwedd) £130.00
Trwydded i ailddefnyddio: Cyfryngau argraffedig a digidol (nifer yr argraffiadau 5000+) dielw (fesul delwedd) £20.00
Trwydded i ailddefnyddio: Gwefan – masnachol (fesul delwedd, y flwyddyn) £65.00
Trwydded i ailddefnyddio: Gwefan – nid-er-elw (fesul delwedd, y flwyddyn) £1.50
Trwydded i ailddefnyddio: Arddangos mewn arddangosfeydd lle codir ffi mynediad £65.00
Trwydded i ailddefnyddio: Delweddau llonydd i’w defnyddio ar gyfer teledu / ffilm (fesul delwedd, DU yn unig, am byth) £110.00
Trwydded i ailddefnyddio: Delweddau llonydd i’w defnyddio ar gyfer teledu / ffilm (fesul delwedd, byd-eang, am byth) £325.00
Trwydded i ailddefnyddio: Hysbysebu neu ddefnydd masnachol arall (fesul delwedd) £600.00

© Archifau Morgannwg - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd