Copïo

Ffotograffiaeth ddigidol

Gellir darparu copïau digidol ar gopi caled neu fel delweddau digidol ar CD neu drwy e-bost.

Sylwer: Ni ellir copïo dogfennau sy’n rhy fawr neu’n rhy fregus.

Ym mhob achos, gwneir unrhyw waith copïo yn ôl disgresiwn Archifau Morgannwg.

Archebu copïau drwy’r post/e-bost

Rhaid cael Ffurflen Archebu Ffotograffiaeth Ddigidol, wed ei chwblhau, gyda phob archeb. Darllenwch y datganiad hawlfraint yn ofalus cyn dychwelyd y ffurflen.

Cyn cyflwyno unrhyw archeb drwy’r post efallai y byddai sgwrs ynghylch eich anghenion gydag aelod o staff yr Archifdy o werth i chi. Gallwch wneud hyn drwy e-bost,  glamro@caerdydd.gov.uk , neu drwy’r post:

Archifau Morgannwg
Clos Parc Morgannwg
Lecwydd
Caerdydd
CF11 8AW

Cost

£2.80 y ddelwedd

Postio i gyfeiriad yn y DU: £1.00

Postio i gyfeiriad dramor: £2.50

Gellir talu drwy’r dulliau canlynol:

  • Siec, mewn punnoedd gan fanc Prydeinig, yn daladwy i Gyngor Caerdydd
  • Archeb Arian Ryngwladol
  • Archeb Bost
  • Cash (in person only)

Yn anffodus, ni allwn dderbyn sieciau gan fanciau nad ydyn nhw’n rhai Prydeinig, na thaliad drwy gerdyn debyd neu gredyd.

© Archifau Morgannwg - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd