Cadwraeth

Mae’r stiwdio warchod yn trin amrywiaeth o ddeunyddiau, yn cynnwys:

  • Llyfrau
  • Dogfennau
  • Ffotograffau
  • Memrwn
  • Selnodau
  • Mapiau a chynlluniau

Mae gennym fwrdd wal sydd wedi ei gynllunio’n arbennig ar ein cyfer. Mae hyn yn ein galluogi i drwsio mapiau o faint hyd at 3 metr gan 4.

Edrych ar ôl eich archifau eich hunain

Oes gennych chi gasgliad o hen ddogfennau neu ffotograffau teuluol gartref?

Cyngor

Mae ein staff cadwraeth ar gael i’ch cynghori ar sut i storio’r dogfennau hyn a gofalu amdanynt. Gallwch gysylltu â ni drwy e-bost neu’r post, neu dros y ffôn, a gallwn drefnu ymgynghoriad os oes angen.

Mae rywfaint o wybodaeth a chyfarwyddyd hefyd ar gael yn ein taflen gwarchod

Prynu deunyddiau storio a phecynnu

Mae storio deunyddiau’n briodol yn rhan bwysig o’u cadw i’r dyfodol. Mae deunyddiau pecynnu sydd heb asid ynddynt yn gwneud i bethau ddirywio’n arafach. Mae deunyddiau pecynnu o ansawdd archifol yn gallu bod yn ddrud. Mae Archifau Morgannwg yn gwerthu’r eitemau hyn. Am restr gyflawn o’r hyn sydd ar gael, a’u prisiau, dilynywch y linc yma.

© Archifau Morgannwg - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd