Gofod Storio

Gofod Storio

Mae ein lle ar osod tymor byr yn llawn ar hyn o bryd. Byddwn yn diweddaru’r dudalen hon wrth gleientiaid dros dro adael ac i le ddod ar gael.

Mae’r adeilad newydd yn bodloni holl ofynion y safon PD 5454:2012 o ran rheolaethau amgylcheddol, diogelwch, tân a llifogydd.  Mae Datganiadau Amgylcheddol a Diogelwch ar gael.

Mae’r raciau metel yn symudol gyda rhai unedau sefydlog.  Maent yn cyrraedd 2750mm o uchder ac yn dal llwyth cyfartalog o 70kg.  Mae’r silffoedd yn 900mm o hyd a gellir addasu eu huchder i storio amrywiaeth o eitemau.  Mae’r silffoedd yn 300mm, 450mm a 900mm o ddyfnder.

Costau Storio

Cyfrifir y costau fesul silff (hyd at 1 fetr) ar £15.00 y flwyddyn.

Mae gan stac safonol 7 silff.  Caniateir addasiadau ond codir isafswm tâl o £87.50 fesul stac.  Os yw’r stac yn dal mwy na 7 silff, cyfrifir y gost fesul silff.

Ffi weinyddol untro (sefydlu): £50.00

Costau staff am unrhyw waith sy’n ofynnol wrth gasglu, gan gynnwys adalw – paraproffesiynol (yr awr): £25.00

Costau staff am unrhyw waith sy’n ofynnol wrth gasglu, gan gynnwys adalw – proffesiynol (yr awr): £45.00

Mae’r ffigurau hyn yn seiliedig ar gyfnod rhentu o 1 mlynedd ac cau allan TAW.

Gwaith Paratoadol

  • Cytundeb.  Gofynnir i gleientiaid lofnodi cytundeb safonol.
  • Gosod silffoedd.  Gellir gwneud addasiadau i’r silffoedd am ffi ychwanegol.
  • Ffotograffau. Caiff cofnod ffotograffig ei wneud o’r eitemau ar y silffoedd pan gânt eu derbyn.
  • Pecynnu.  Mae’n bosibl y gofynnir i gleientiaid drefnu bod yr eitemau yn cael eu pecynnu cyn eu storio. Gall yr Archifau wneud hyn am ffi.
  • Cynllun Paratoi at Argyfwng.  Bydd angen i fanylion cyswllt yr unigolion a enwir yn y sefydliad rhentu gael eu hychwanegu at y Cynllun.

Gwasanaethau Ychwanegol; taliadau i’w trafod

  • Casglu.   Rhaid rhoi gwybod i ni a rhaid i gleientiaid gael eu tywys gan staff.
  • Gofod gweithio.  Gellir sicrhau bod ardaloedd ar gael ar gyfer gwaith ymgynghori, cadwraeth a chatalogio deunyddiau sy’n cael eu storio gan gleientiaid.
  • Gall staff yr Archifau wneud gwaith pecynnu, ymchwil, cadwraeth a chatalogio .

Cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth neu i drafod opsiynau a chostau..

© Archifau Morgannwg - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd