Deunydd Pecynnu

Deunyddiau cadwraeth ar werth

Drwy becynnu archifau’n gywir byddant yn aros mewn cyflwr da am fwy o amser.  Mae Archifau Morgannwg yn gwerthu deunyddiau pecynnu o radd cadwraeth.  Ystyrir archebion o unrhyw faint, a gellir cynnig gostyngiadau fesul uned ar gyfer archebion swmp mewn perthynas â rhai eitemau.  Cysylltwch â ni i gael rhagor o fanylion.

Mae’r holl brisiau a ddyfynnir yn cynnwys TAW.

Mae Archifau Morgannwg yn berchen ar beiriant KASEMAKE-CXD sydd wedi’i ddylunio i greu amrywiaeth o focsys ar gyfer storio cyfrolau ac eitemau eraill.  Defnyddir bocsbord o ansawdd archifol a chaiff yr eitemau eu creu i fodloni eich gofynion penodol chi, ynghyd â chyfeirnod/teitl.  Isod mae’r mathau o focsys y gellir eu cyflenwi, ynghyd â’r dimensiynau a’r prisiau.  Mae’r staff yn barod i drafod eich gofynion.

Sut i Fesur Bocsys

Bocs Cragen Fylchog
(yn addas ar gyfer cyfrolau, papurau, ffotograffau ac eitemau eraill)

Uchafswm Hyd Uchafswm Lled Uchafswm Dyfnder Cerdyn 640 micron Cerdyn 1000 micron
Bach 220mm 220mm 50mm £4.00  – – –
Canolig 250mm 250mm 100mm £6.00 £8.00
Mawr 380mm 380mm 138mm £10.00 £13.50

Bocs Hambwrdd a Chaead
(yn addas ar gyfer y rhan fwyaf o eitemau)

Uchafswm Hyd Uchafswm Lled Uchafswm Dyfnder Cerdyn 650 micron Cerdyn 1000 micron
Bach 300mm 250mm 40mm £4.00  – – –
Canolig 430mm 300mm 56mm £6.00 £8.00
Mawr 430mm 430mm 170mm £10.00 £13.50
Mawr iawn 500mm 500mm 230mm  – – – £27.00

Bocs Pedwar Fflap
(yn addas ar gyfer cyfrolau llai, taflenni, ffolios a chylchgronau)

Uchafswm Hyd Uchafswm Lled Uchafswm Dyfnder Cerdyn 650 micron Cerdyn 1000 micron
Bach 200mm 250mm 30mm £4.00  – – –
Canolig 300mm 370mm 30mm £6.00 £8.00
Mawr 550mm 450mm 30mm £10.00 £13.50

Bocs Negatifau Plât Gwyd
(yn addas ar gyfer negatifau plât gwydr a pholyester ac asetad, taflenni a chylchgronau)

Uchafswm Hyd Uchafswm Lled Uchafswm Dyfnder Cerdyn 650 micron Cerdyn 1000 micron
Bach 300mm 250mm 40mm £4.00  – – –
Canolig 430mm 400mm 40mm £6.00 Pris ar gais
Mawr 600mm 600mm 110mm Pris ar gais Pris ar gais

Bocs Sleidiau Ffotograffig
(ar gyfer sleidiau safonol 35mm)

Hyd (maint y sleid) Lled (maint y sleid) Nifer o sleidiau Cerdyn 650 micron
Bach 50mm 50mm 10 Pris ar gais
Canolig 50mm 50mm 18 Pris ar gais
Mawr 50mm 50mm 27 Pris ar gais

Bocs Sgroliau
(yn addas ar gyfer mapiau bach a sgroliau papur)

Uchafswm Hyd Uchafswm Lled Uchafswm Dyfnder Cerdyn 650 micron Cerdyn 1000 micron
Bach 50mm 400mm 50mm £4.00  – – –
Canolig 80mm 800mm 80mm £6.00 £8.00
Mawr 100mm 900mm 100mm £10.00 £13.50

Pocedi Polyester Archifol
 64mm  x 95mm               (2½‘’ x 3¾‘’)  £0.30
 99mm  x 151mm             (3½‘’ x 6”)  £0.30
 127mm x 178mm            (5‘’    x 7”)  £0.40
 210mm x 260mm            (8¼‘’ x 10¼”)  £0.55
 229mm x 311mm/A4       (9”    x 12¼‘’)  £0.60

Pocedi Polypropylen Archifol
210mm x 260mm           (8½‘’   x 10¼”)  £0.20
304mm x 440mm           (12”    x 17¼”)  £0.30
412mm x 516mm           (16¼”  x 20¼”)  £0.40
514mm x 617mm           ( 20¼” x 24 1/3 ‘’)  £0.60

Ffeiliau Sleid Polypropylen Archifol a Phrint Amrywiol
365mm x 265mm hold 24, 35mm wedi’u mowntio tudalen dyllog  £0.65
295mm x 238mm hold 20, 35mm wedi’u mowntio tudalen dyllog  £0.40
287mm x 251mm hold 10, 3.5″ x 5″ wedi’u mowntio tudalen dyllog  £0.40
287mm x 251mm holds 6, 4″ x 6″ wedi’u mowntio tudalen dyllog  £0.40
287mm x 251mm hold 2, 8″ x 10″ wedi’u mowntio tudalen dyllog  £0.40

Bocs a Chaead Safonol Asid Isel
406mm x 297mm x 127mm  £6.00

Amlen Archifol
152mm x 229mm (A5)         (6 x 9 Inches)  £0.60

Ffolderi Ehangu Pedwar Fflap
 318mm x 230mm x 30mm (A4)  240gsm  £0.60
 370mm x 260mm x 30mm          240gsm  £2.00

© Archifau Morgannwg - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd