Gweithio gyda ni

Canllaw Ymchwil ar gyfer Hanes Lleiafrifoedd Ethnig ym Morgannwg

Rydym yn bwriadu llunio canllaw ymchwil ar gyfer hanes Lleiafrifoedd Ethnig ym Morgannwg. Bydd y canllaw yn amlinellu adnoddau sydd ar gael i ymchwilwyr, yn darparu enghreifftiau o gofnodion, yn cynnwys geirfa o dermau, ac yn cyfeirio at gasgliadau perthnasol a gedwir mewn mannau eraill. Bydd cofnodion swyddogol a sefydliadol, fel cofnodion yr heddlu, llysoedd ac ysbytai, yn cael eu cynnwys, ynghyd â chofnodion o sefydliadau cymunedol a deunydd archifol personol.

 

Mae arbenigwyr mewn methodolegau ymchwil a hanes Lleiafrifoedd Ethnig wedi cymryd rhan i ddylunio a chynghori ar y prosiect. Mae swyddog prosiect yn goruchwylio’r prosiect, recriwtio, hyfforddi a goruchwylio gwirfoddolwyr ac ymchwilwyr cyflogedig. Ar hyn o bryd, prin yw’r bobl o leiafrifoedd ethnig sy’n ymchwilio i hanes ethnig amrywiol yng Nghymru.  Er mwyn annog myfyrwyr ac eraill i ymgysylltu â’r maes ymchwil hwn, rydym yn bwriadu cyflogi nifer o ymchwilwyr i archwilio casgliadau penodol.

 

Bydd y canllaw ar gael yn ddwyieithog ar wefan Archifau Morgannwg. Bydd cyhoeddi digidol yn sicrhau bod y canllaw yn parhau i fod yn gyfredol a’i bod yn hawdd ymateb i adborth, ac yn helpu dosbarthiad trwy gylchredeg ar e-bost.

 

Darganfyddwch fwy ar ein tudalen bwrpasol.

Nid yw’n bosib i ni gynnig lleoliadau gwirfoddoli a phrofiad gwaith newydd ar hyn o bryd.  Byddwn yn diweddaru’r dudalen hon wrth i’r sefyllfa newid.

Os ydych chi’n gallu gwirfoddoli am ddiwrnod cyfan, neu am fore neu brynhawn bob wythnos, gallwn gynnig cyfle gwych i chi gael profiad uniongyrchol o waith archifo neu gadwraeth.

Mae myfyrwyr prifysgol a phobl sydd wedi ymddeol ymhlith gwirfoddolwyr yr Archifau, oll yn cyfrannu o’u hamser at waith yr archifau. Mae eu gwybodaeth leol neu sgiliau arbenigol yn gwneud cyfraniad mawr at waith y staff.

Ar hyn o bryd, mae ein gwirfoddolwyr yn gweithio ar nifer o brojectau, yn casglu gwybodaeth o gofnodion sy’n ymwneud â’r Rhyfel Byd Cyntaf, er enghraifft, yn creu mynegai o gofrestri lluniau’r heddlu, yn glanhau a thrawsysgrifio cytundebau criwiau llongau oedd wedi eu cofrestru yng Nghaerdydd ac yn creu cronfa ddata o gynlluniau adeiladau, y bydd modd eu cyrchu o’n hystafell chwilio gyhoeddus

Efallai y byddai’n ddefnyddiol i chi ddarllen ein Polisi Gwirfoddoli.

© Archifau Morgannwg - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd