Gweithio gyda ni

Nid yw’n bosib i ni gynnig lleoliadau gwirfoddoli a phrofiad gwaith newydd ar hyn o bryd.  Byddwn yn diweddaru’r dudalen hon wrth i’r sefyllfa newid.

Os ydych chi’n gallu gwirfoddoli am ddiwrnod cyfan, neu am fore neu brynhawn bob wythnos, gallwn gynnig cyfle gwych i chi gael profiad uniongyrchol o waith archifo neu gadwraeth.

Mae myfyrwyr prifysgol a phobl sydd wedi ymddeol ymhlith gwirfoddolwyr yr Archifau, oll yn cyfrannu o’u hamser at waith yr archifau. Mae eu gwybodaeth leol neu sgiliau arbenigol yn gwneud cyfraniad mawr at waith y staff.

Ar hyn o bryd, mae ein gwirfoddolwyr yn gweithio ar nifer o brojectau, yn casglu gwybodaeth o gofnodion sy’n ymwneud â’r Rhyfel Byd Cyntaf, er enghraifft, yn creu mynegai o gofrestri lluniau’r heddlu, yn glanhau a thrawsysgrifio cytundebau criwiau llongau oedd wedi eu cofrestru yng Nghaerdydd ac yn creu cronfa ddata o gynlluniau adeiladau, y bydd modd eu cyrchu o’n hystafell chwilio gyhoeddus

Efallai y byddai’n ddefnyddiol i chi ddarllen ein Polisi Gwirfoddoli.

© Archifau Morgannwg 2024 - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd