Helpwch ni i adrodd hanes y maes glo

A oes eitemau gennych y gallem eu hychwanegu i gasgliadau’r maes glo yn Archifau Morgannwg?

Leslie Price yn rhoi cofnodion i Archifau Morgannwg, Hyd 2018

Fel rhan o broject Gwaed Morgannwg, mae Archifau Morgannwg wedi catalogio cofnodion y Bwrdd Glo a’r cwmnïau glo a fodolai cyn gwladoli’r diwydiant.

Bechgyn yn cario glo a gasglwyd ar Dip Cwmcynon, [1984-1985], ffotograff Leslie Price (D1544/4/18)

Ond dim ond rhan o’r stori yw hynny. Rydym am adrodd eich hanes chi hefyd – hanes y glowyr a’u teuluoedd, y bobl a weithiai yn y diwydiant glo ac a oedd yn byw yn y cymunedau glofaol.

Glowyr a Menywod Cwmbach yn lleisio’u barn, Rhag 1984 (DWSG/11/5)

Os oes deunyddiau gennych y carech eu hychwanegu i’n casgliad – eitemau fel ffotograffau, cynlluniau, cofnodion cyfarfodydd, pamffledi a thaflenni, cylchlythyron – cysylltwch â ni yn Archifau Morgannwg.

© Archifau Morgannwg 2024 - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd