Chwiliwch ein catalog Disgrifiadau o dros 180,000 o eitemau
o fewn ein casgliad
Y Siop Gwasanaeth Ymchwil, Copïo, Deunyddiau Pecynnu
a'n detholiad o lyfrau, mapiau a phosteri
Cadwedigaeth Mae Archifau Morgannwg yn hapus i rannu
gwybodaeth arbenigol y tim cadwraeth
gyda sefydliadau allanol sy’n chwilio am
gymorth gyda gwaith cadwraeth neu
cadwedigaeth
Gwaed Morgannwg Gweld ein harddangosfa ddiweddaraf
Ar gael ar-lein nawr
Taith o gwmpas Archifau Morgannwg Mwynhewch ein taith rithwir o'r archifau

Blog Archifau Morgannwg: Darganfod Gorffennol Morgannwg

Canllawiau Ymchwil

Mae Archifau Morgannwg wedi cynhyrchu nifer o ganllawiau ymchwil ar bynciau a chyfresi cofnodion poblogaidd i helpu i chi gychwyn ar eich gwaith ymchwil.

Chwilio’r Catalog

Mae ein catalog, Canfod, yn cynnwys disgrifiadau o dros 180,000 o eitemau yn ein casgliad ac mae’n cael ei ddiweddaru’n gyson gyda disgrifiadau o gofnodion newydd a dderbynnir a chatalogau newydd a grëir

Sut i ddod o hyd i ni

Gwybodaeth ar sut i ddod o hyd i ni ar droed, yn y car, ar y bws ac ar y tren

Mae Archifau Morgannwg yn gwasanaethu Cynghorau Bwrdeistref Sirol Bro Morgannwg Caerffili, Merthyr Tudful, Pen-y-bont ar Ogwr, Rhodda Cynon Taf, a Dinas a Sir Caerdydd.

Digwyddiadau

Mae Archifau Morgannwg yn trefnu nifer o ddigwyddiadau AM DDIM ac mae croeso i unrhyw un fynychu.  Seiliwyd ein digwyddiadau ar themâu sydd â chysylltiad â’n casgliadau ac sy’n ymwneud a’r gymuned rydym yn ei gwasanaethu.

Cadwch lygad ar ein tudalen digwyddiadau i ddarganfod beth sydd ar y gweill!

Digwyddiad

Peter Finch: Edging the City

Peter Finch: Edging the City

 • 30/11/2022
 • 2:00 pm - 3:00 pm
 • Archifau Morgannwg, Leckwith, Cardiff.

  Rhaglen digwyddiadau Archifau Morgannwg, gyda Chymdeithas Hanes Grangetown

   

  Wedi cyfyngu i’w awdurdod lleol o ganlyniad i gyfyngiadau’r cyfnod clo, cerddodd prif groniclwr Caerdydd, Peter Finch, ffin Caerdydd. Yn y cyflwyniad yma, wedi ysbrydoli gan ei lyfr newydd Edging the City, bydd yn rhannu’r mewnwelediadau a’r darganfyddiadau a wnaeth ar hyd y ffordd.

   

  Prin mae ffin Caerdydd yn ymddangos ar fapiau.  Nid oes gan y ddinas waliau bellach (fel Efrog neu Gaer), neu drefn trafnidiaeth gylchol fel yr M25 yn Llundain.  Yn hytrach, mae’r ffin llinell ddotiau yn teithio dros gaeau, ar hyd traffyrdd, i fyny afonydd, trwy goedwigoedd, dros reilffyrdd ac ar hyd milltiroedd o fflatiau llaid rhynglanwol yn dilyn ochr yr Afon Hafren.

   

  Wedi ei greu ar gyfer cerddwyr yn ogystal â theithwyr pen pentan, yn Edging the City mae Finch yn synfyfyrio ar pam a ble mae ffiniau yn bodoli, eu pwrpasau, eu hoffter o gyrsiau dwr a dinasoedd eraill gyda ffiniau cerddadwy gan gynnwys Efrog, Caer, Llundain, Paris, Bruges a Seoul.  Mae’n cynnig dargyfeiriadau testunol ar hanes ffiniau, coed gogledd Caerdydd, geiriau am dwmpathau, mynyddoedd Caerdydd, pyllau glo’r ddinas, ei thriawdau, enwogion hanesyddol, brwydrau, bryngaerau, beirdd, gwleidyddion, datblygiadau tai a ddifyrion eraill.

   

  Bydd y sgwrs fywiog yma yn cynnwys lluniau o deithiau’r awdur, ac yn datgelu golygfa o Gaerdydd yn wahanol i unrhyw un a welwyd eisoes!

   

  Bydd y digwyddiad yma yn cael ei gynnal mewn person yn Archifau Morgannwg fel rhan o ymgyrch Archwilio Eich Archif. Darparwyd lluniaeth.  Diolch yn fawr i Gyngor Archifau a Chofnodion Cymru a Llywodraeth Cymru am eu cefnogaeth.

   

  https://www.eventbrite.co.uk/e/peter-finch-edging-the-city-tickets-459966942507


  Arddangosfa

  No Events

  Cysylltu

  Ebostiwch, ysgrifennwch neu ffoniwch os oes gennych unrhyw gwestiynau neu i brynu eitem o’n siop

  Mae Archifau Morgannwg yn anelu at ateb pob ymholiad a dderbyniwyd o bell o fewn 15 diwrnod gwaith.

   Eich enw (gofynnol)

   Ffôn

   Eich e-bost (gofynnol)

   Pwnc (dewiswch)

   Eich neges

   © Archifau Morgannwg - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

   Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd