Chwiliwch ein catalog Disgrifiadau o dros 180,000 o eitemau
o fewn ein casgliad
Y Siop Gwasanaeth Ymchwil, Copïo, Deunyddiau Pecynnu
a'n detholiad o lyfrau, mapiau a phosteri
Cadwedigaeth Mae Archifau Morgannwg yn hapus i rannu
gwybodaeth arbenigol y tim cadwraeth
gyda sefydliadau allanol sy’n chwilio am
gymorth gyda gwaith cadwraeth neu
cadwedigaeth
Gwaed Morgannwg Gweld ein harddangosfa ddiweddaraf
Ar gael ar-lein nawr
Taith o gwmpas Archifau Morgannwg Mwynhewch ein taith rithwir o'r archifau

Blog Archifau Morgannwg: Darganfod Gorffennol Morgannwg

Datganiad gan Archifau Morgannwg yn sgil y sefyllfa Covid-19 cyfredol.

Diweddarwyd 1af Ebrill 2021

Mae Archifau Morgannwg yn dal i fod ar gau i’r cyhoedd.  Mae staff yn parhau i weithio tu ôl i’r llen i baratoi at ail-agor cyn gynted a bod modd gwneud ac maent ar gael i ateb ymholiadau.  Ebostiwch glamro@caerdydd.gov.uk am fanylion pellach.

Diolch am eich amynedd, a gobeithiwn ail-agor cyn gynted â phosib.

Laura Cotton

Archifydd Morgannwg

Canllawiau Ymchwil

Mae Archifau Morgannwg wedi cynhyrchu nifer o ganllawiau ymchwil ar bynciau a chyfresi cofnodion poblogaidd i helpu i chi gychwyn ar eich gwaith ymchwil.

Chwilio’r Catalog

Mae ein catalog, Canfod, yn cynnwys disgrifiadau o dros 180,000 o eitemau yn ein casgliad ac mae’n cael ei ddiweddaru’n gyson gyda disgrifiadau o gofnodion newydd a dderbynnir a chatalogau newydd a grëir

Sut i ddod o hyd i ni

Gwybodaeth ar sut i ddod o hyd i ni ar droed, yn y car, ar y bws ac ar y tren

Mae Archifau Morgannwg yn gwasanaethu Cynghorau Bwrdeistref Sirol Bro Morgannwg Caerffili, Merthyr Tudful, Pen-y-bont ar Ogwr, Rhodda Cynon Taf, a Dinas a Sir Caerdydd.

Digwyddiadau

Mae Archifau Morgannwg yn trefnu nifer o ddigwyddiadau AM DDIM ac mae croeso i unrhyw un fynychu.  Seiliwyd ein digwyddiadau ar themâu sydd â chysylltiad â’n casgliadau ac sy’n ymwneud a’r gymuned rydym yn ei gwasanaethu.

Cadwch lygad ar ein tudalen digwyddiadau i ddarganfod beth sydd ar y gweill!

Digwyddiad

Researching Jewish History in the Cynon Valley gan Y Cymdeithas Hanes Iddewig De Cymru

Researching Jewish History in the Cynon Valley gan Y Cymdeithas Hanes Iddewig De Cymru

 • 22/04/2021
 • 2:00 pm - 3:30 pm

  Sefydlwyd Cymdeithas Hanes Iddewig De Cymru (JHASW) yn Nhachwedd 2017 gyda’r nod o ddatgelu, cofnodi, cadw a rhannu treftadaeth ddiwylliannol ddiriaethol ac anniriaethol cymunedau Iddewig de Cymru.

   

  Gweithiodd y Gymdeithas ar brosiect mewn partneriaeth ac Amgueddfeydd Rhondda Cynon Taf.  Bydd y sgwrs yma yn canolbwyntio ar y darganfyddiadau a’r ymchwil yn Amgueddfa Cwm Cynon ac o fewn y gymuned leol.  Y nod yw esbonio nid yn unig y wybodaeth daeth i’r golwg ond sut ddaethpwyd o hyd i’r wybodaeth yna.

   

  Ymunwch a ni ar 22ain Ebrill i ddysgu sut arweiniodd eitemau bach o fewn casgliad Amgueddfa Cwm Cynon at ailddarganfod nifer o deuluoedd Iddewig bu’n byw ac yn ffynnu yng Ngwm Cynon dros sawl flwyddyn.

   

  https://www.eventbrite.co.uk/e/researching-jewish-history-in-the-cynon-valley-tickets-147952228097


  Arddangosfa

  Arddangosfa Gwaed Morgannwg Ar-lein

  Arddangosfa Gwaed Morgannwg Ar-lein

 • 30/04/2020 - 28/06/2021
 • All Day

  Lansiwyd ein harddangosfa ‘Glamorgan’s Blood’ yn Hydref 2019 ac roedd ar gael i’w weld yn Archifau Morgannwg tan ddiwedd y flwyddyn.

   

  Roedd disgwyl i’r arddangosfa teithio i leoliadau ar draws de Cymru yn ystod 2020. O ganlyniad i’r pandemig Covid19 bu’n rhaid i ni ddod a’r daith i ben, dim ond ychydig fisoedd ar ôl dechrau.  Mae’r baneri nawr wedi eu cadw nes bod modd i ni ail-gychwyn ar y daith.

   

  Yn y cyfamser, rydym wedi ychwanegu cynnwys yr arddangosfa i’n gwefan fel bod modd ei weld a’i fwynhau o adref.


  Cysylltu

  Ebostiwch, ysgrifennwch neu ffoniwch os oes gennych unrhyw gwestiynau neu i brynu eitem o’n siop

  Mae Archifau Morgannwg yn anelu at ateb pob ymholiad a dderbyniwyd o bell o fewn 15 diwrnod gwaith.

   Eich enw (gofynnol)

   Ffôn

   Eich e-bost (gofynnol)

   Pwnc (dewiswch)

   Eich neges

   © Archifau Morgannwg - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

   Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd