Blog Archifau Morgannwg: Darganfod Gorffennol Morgannwg

Getting to know you: Lansio cylchgrawn Heddlu De Cymru ym 1970

Getting to know you: Lansio cylchgrawn Heddlu De Cymru ym 1970

Yn dilyn lansio Heddlu De Cymru – South Wales Constabulary – newydd ar 1 Mehefin 1969, roedd y Prif Gwnstabl, Melbourne Thomas, yn awyddus i.. Read More →

Y Rhyfel Byd Cyntaf

Os ydych chi’n chwilio am wybodaeth ynghylch effaith y rhyfel ar eich teulu, tref neu ardal, mae’n bosibl y gallai Archifau Morgannwg fod o gymorth i chi.

Chwilio’r Catalog

Mae ein catalog, Canfod, yn cynnwys disgrifiadau o dros 180,000 o eitemau yn ein casgliad ac mae’n cael ei ddiweddaru’n gyson gyda disgrifiadau o gofnodion newydd a dderbynnir a chatalogau newydd a grëir

Sut i ddod o hyd i ni

Gwybodaeth ar sut i ddod o hyd i ni ar droed, yn y car, ar y bws ac ar y tren

Mae Archifau Morgannwg yn gwasanaethu Cynghorau Bwrdeistref Sirol Bro Morgannwg Caerffili, Merthyr Tudful, Pen-y-bont ar Ogwr, Rhodda Cynon Taf, a Dinas a Sir Caerdydd.

Digwyddiadau

Mae Archifau Morgannwg yn trefnu nifer o ddigwyddiadau AM DDIM ac mae croeso i unrhyw un fynychu.  Seiliwyd ein digwyddiadau ar themâu sydd â chysylltiad â’n casgliadau ac sy’n ymwneud a’r gymuned rydym yn ei gwasanaethu.

Cadwch lygad ar ein tudalen digwyddiadau i ddarganfod beth sydd ar y gweill!

Lleisiau a Delweddau'r Gymuned Iddewig De Cymru.

Lleisiau a Delweddau'r Gymuned Iddewig De Cymru.

 • 01/07/2019 - 05/07/2019
 • All Day
 • Archifau Morgannwg, Leckwith, Cardiff.

  “Cafodd y gymuned Iddewig cyntaf yng Nghymru ei sefydlu yn Abertawe yn 1768, ac adeiladwyd y synagog cyntaf i’r pwrpas yna yn 1818. Cafodd cymunedau Iddewig eu sefydlu yn y prif ddinasoedd, ac yn nifer o drefi bychan y cymoedd oedd yn ffynnu o ganlyniad i’r chwildro diwydiannol. Daeth poblogaeth Iddewig Cymru i benllanw yn y 1920au a 30au, cyn dechrau ar ddirywiad araf ond cyson.

   

  Yn ôl y Blwyddlyfr Iddewig, yn 1919 roedd 400 o Iddewon ym Merthyr; yn 1939, roedd 175, yn 1959, roedd 40; yn 1999, bu farw George Black, “Yr Iddew Olaf ym Merthyr”, yn 82 oed.

   

  Ar y cyfan, cafodd y dirywiad yng nghymuned Iddewig Merthyr ei adleisio ledled de Cymru.

   

  Nod arddangosfa CHIDC yw creu ddarlun o ysbryd y gymuned trwy ddetholiadau o gyfweliadau gyda’r bobol oedd yna; trwy’r straeon o’u bywydau, a bywydau eu rhieni a’u neiniau a theidiau. Pwy oedden nhw? Sut wnaethon nhw byw? Pam wnaethon nhw adael?

   

  Mae’r arddangosfa hon yn dangos beth roedd hi’n feddwl i fod yn rhan o gymuned Iddewig yn ne Cymru, a sut wnaeth aelodau o’r cymunedau yma cyd-ymweithio a’u ffrindiau a’u chymdogion.”


  beth sydd ar y gweill

  Cysylltu

  Ebostiwch, ysgrifennwch neu ffoniwch os oes gennych unrhyw gwestiynau neu i brynu eitem o’n siop

  Mae Archifau Morgannwg yn anelu at ateb pob ymholiad a dderbyniwyd o bell o fewn 15 diwrnod gwaith.

  Eich enw (gofynnol)

  Ffôn

  Eich e-bost (gofynnol)

  Pwnc (dewiswch)

  Eich neges

  © Archifau Morgannwg - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

  Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd