Chwiliwch ein catalog Disgrifiadau o dros 180,000 o eitemau
o fewn ein casgliad
Y Siop Gwasanaeth Ymchwil, Copïo, Deunyddiau Pecynnu
a'n detholiad o lyfrau, mapiau a phosteri
Cadwedigaeth Mae Archifau Morgannwg yn hapus i rannu
gwybodaeth arbenigol y tim cadwraeth
gyda sefydliadau allanol sy’n chwilio am
gymorth gyda gwaith cadwraeth neu
cadwedigaeth
Gwaed Morgannwg Gweld ein harddangosfa ddiweddaraf
Ar gael ar-lein nawr
Taith o gwmpas Archifau Morgannwg Mwynhewch ein taith rithwir o'r archifau

Blog Archifau Morgannwg: Darganfod Gorffennol Morgannwg

Canllawiau Ymchwil

Mae Archifau Morgannwg wedi cynhyrchu nifer o ganllawiau ymchwil ar bynciau a chyfresi cofnodion poblogaidd i helpu i chi gychwyn ar eich gwaith ymchwil.

Chwilio’r Catalog

Mae ein catalog, Canfod, yn cynnwys disgrifiadau o dros 180,000 o eitemau yn ein casgliad ac mae’n cael ei ddiweddaru’n gyson gyda disgrifiadau o gofnodion newydd a dderbynnir a chatalogau newydd a grëir

Sut i ddod o hyd i ni

Gwybodaeth ar sut i ddod o hyd i ni ar droed, yn y car, ar y bws ac ar y tren

Mae Archifau Morgannwg yn gwasanaethu Cynghorau Bwrdeistref Sirol Bro Morgannwg Caerffili, Merthyr Tudful, Pen-y-bont ar Ogwr, Rhodda Cynon Taf, a Dinas a Sir Caerdydd.

Digwyddiadau

Mae Archifau Morgannwg yn trefnu nifer o ddigwyddiadau AM DDIM ac mae croeso i unrhyw un fynychu.  Seiliwyd ein digwyddiadau ar themâu sydd â chysylltiad â’n casgliadau ac sy’n ymwneud a’r gymuned rydym yn ei gwasanaethu.

Cadwch lygad ar ein tudalen digwyddiadau i ddarganfod beth sydd ar y gweill!

Digwyddiad

The Cowbridge Story: Some Aspects of the Development of this Market Town in the Vale of Glamorgan

The Cowbridge Story: Some Aspects of the Development of this Market Town in the Vale of Glamorgan

 • 22/03/2023
 • 2:00 pm - 3:00 pm
 • Archifau Morgannwg, Leckwith, Cardiff.

  Rhaglen digwyddiadau Archifau Morgannwg

   

  Ymunwch a ni am brynhawn yng nghwmni’r hanesydd lleol Don Gerrard wrth iddo drafod elfennau o hanes y dref farchnad ym Mro Morgannwg, y Bontfaen

   

  Bydd y digwyddiad yma yn cael ei chynnal mewn person yn Archifau Morgannwg.

   

  Drwy gofrestru ar gyfer y digwyddiad hwn, rydych yn cadarnhau eich bod yn fodlon inni ddanfon gohebiaeth e-bost atoch mewn perthynas â’r digwyddiad yma yn unig. Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei storio na’i ddefnyddio at unrhyw ddiben arall.

   

  https://www.eventbrite.co.uk/e/the-cowbridge-story-some-aspects-of-the-development-of-this-market-town-tickets-542905714607


  The Pettigrews - The Family Who Landscaped Cardiff

  The Pettigrews - The Family Who Landscaped Cardiff

 • 25/04/2023
 • 2:00 pm - 3:00 pm
 • Archifau Morgannwg, Leckwith, Cardiff.

  Rhaglen digwyddiadau Archifau Morgannwg

  Ymunwch a ni am brynhawn yng nghwmni Rosie James o Wasanaeth Parciau Cyngor Caerdydd. Dysgwch mwy am y teulu Pettigrew, a ddaeth i Gaerdydd ym 1873 pan gafodd pennaeth y teulu, Andrew Pettigrew, swydd fel prif arddwr i’r Arglwydd Bute yng Nghastell Caerdydd. Darganfyddwch sut arweiniodd y penodiad yma at gysylltiad â’r ddinas wnaeth parhau am dros 60 mlynedd.

  Bydd y digwyddiad yma yn cael ei chynnal mewn person yn Archifau Morgannwg.

  Drwy gofrestru ar gyfer y digwyddiad hwn, rydych yn cadarnhau eich bod yn fodlon inni ddanfon gohebiaeth e-bost atoch mewn perthynas â’r digwyddiad yma yn unig. Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei storio na’i ddefnyddio at unrhyw ddiben arall.

  https://www.eventbrite.co.uk/e/the-pettigrews-the-family-who-landscaped-cardiff-tickets-594742951177


  Arddangosfa

  Arddangosfa Gwaed Morgannwg ar Daith

  Arddangosfa Gwaed Morgannwg ar Daith

 • 01/03/2023 - 31/03/2023
 • All Day
 • Pyle Library, Pyle Bridgend


  Arddangosfa Gwaed Morgannwg ar Daith

  Arddangosfa Gwaed Morgannwg ar Daith

 • 02/05/2023 - 31/05/2023
 • All Day
 • Merthyr Central Library, Merthyr Tydfil


  Cysylltu

  Ebostiwch, ysgrifennwch neu ffoniwch os oes gennych unrhyw gwestiynau neu i brynu eitem o’n siop

  Mae Archifau Morgannwg yn anelu at ateb pob ymholiad a dderbyniwyd o bell o fewn 15 diwrnod gwaith.

   Eich enw (gofynnol)

   Ffôn

   Eich e-bost (gofynnol)

   Pwnc (dewiswch)

   Eich neges

   © Archifau Morgannwg - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

   Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd