Blog Archifau Morgannwg: Darganfod Gorffennol Morgannwg

Diddanu Caerdydd – 130 mlynedd yn ôl i’r mis hwn

Diddanu Caerdydd – 130 mlynedd yn ôl i’r mis hwn

Mae’r posteri ar gyfer y Theatr Frenhinol yn dangos beth roedd y torfeydd yn heidio i’w weld yn theatrau Caerdydd 130 mlynedd yn ôl. Yr.. Read More →

Y Rhyfel Byd Cyntaf

Os ydych chi’n chwilio am wybodaeth ynghylch effaith y rhyfel ar eich teulu, tref neu ardal, mae’n bosibl y gallai Archifau Morgannwg fod o gymorth i chi.

Chwilio’r Catalog

Mae ein catalog, Canfod, yn cynnwys disgrifiadau o dros 180,000 o eitemau yn ein casgliad ac mae’n cael ei ddiweddaru’n gyson gyda disgrifiadau o gofnodion newydd a dderbynnir a chatalogau newydd a grëir

Sut i ddod o hyd i ni

Gwybodaeth ar sut i ddod o hyd i ni ar droed, yn y car, ar y bws ac ar y tren

Mae Archifau Morgannwg yn gwasanaethu Cynghorau Bwrdeistref Sirol Bro Morgannwg Caerffili, Merthyr Tudful, Pen-y-bont ar Ogwr, Rhodda Cynon Taf, a Dinas a Sir Caerdydd.

Digwyddiadau

Mae Archifau Morgannwg yn trefnu nifer o ddigwyddiadau AM DDIM ac mae croeso i unrhyw un fynychu.  Seiliwyd ein digwyddiadau ar themâu sydd â chysylltiad â’n casgliadau ac sy’n ymwneud a’r gymuned rydym yn ei gwasanaethu.

Cadwch lygad ar ein tudalen digwyddiadau i ddarganfod beth sydd ar y gweill!

Archif Menywod Cymru Darganfod a Gwarchod Hanes Menywod yng Nghymru

Archif Menywod Cymru Darganfod a Gwarchod Hanes Menywod yng Nghymru

 • 14/05/2019
 • 2:00 pm - 3:30 pm
 • Archifau Morgannwg, Leckwith, Cardiff.

  Catrin Stevens

   

  Ers ei sefydlu yn 1998 mae Archif Menywod Cymru wedi ceisio codi proffil menywod yn hanes Cymru a darganfod a diogelu ffynonellau’r hanes hwnnw.

   

  Bydd cyfle yn y sgwrs hon i glywed am ein prosiectau arloesol, yn eu plith y Sioeau ar Daith, Menywod a’r Rhyfel Byd Cyntaf: y profiad Cymreig; ‘Lleisiau o Lawr y Ffatri’ a ‘Canrif Gobaith 1918-2018’.

  Dyddiad Dydd Mawrth 14 Mai

  Amser : 2yh

  Lleoliad: Archifau Morgannwg

   

  Mae’r digwyddiad yma AM DDIM ond hyn a hyn o lefydd sydd ar gael felly cysylltwch ag Archifau Morgannwg er mwyn cadw lle.


  beth sydd ar y gweill

  Cysylltu

  Ebostiwch, ysgrifennwch neu ffoniwch os oes gennych unrhyw gwestiynau neu i brynu eitem o’n siop

  Mae Archifau Morgannwg yn anelu at ateb pob ymholiad a dderbyniwyd o bell o fewn 15 diwrnod gwaith.

  Eich enw (gofynnol)

  Ffôn

  Eich e-bost (gofynnol)

  Pwnc (dewiswch)

  Eich neges

  © Archifau Morgannwg - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

  Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd