Blog Archifau Morgannwg: Darganfod Gorffennol Morgannwg

Datganiad gan Archifau Morgannwg yn sgil y sefyllfa Covid-19 cyfredol. Diweddarwyd 24 Mawrth 2020

O ganlyniad i gyngor y llywodraeth mae Archifau Morgannwg ar gau ar hyn o bryd.  Byddwn yn parhau i ateb ymholiadau o bell.

Mae modd cael ateb i rai o’ch ymholiadau trwy chwilio’r catalog a’r adnoddau eraill ar ein gwefan.

Bydd y diweddaraf yn ymddangos ar ein gwefan a chyfryngau cymdeithasol wrth i bethau ddatblygu.

Diolchwn i chi am eich amynedd yn ystod y cyfnod anodd yma.

 

Susan Edwards.

Archifydd Morgannwg

 

Canllawiau Ymchwil

Mae Archifau Morgannwg wedi cynhyrchu nifer o ganllawiau ymchwil ar bynciau a chyfresi cofnodion poblogaidd i helpu i chi gychwyn ar eich gwaith ymchwil.

Chwilio’r Catalog

Mae ein catalog, Canfod, yn cynnwys disgrifiadau o dros 180,000 o eitemau yn ein casgliad ac mae’n cael ei ddiweddaru’n gyson gyda disgrifiadau o gofnodion newydd a dderbynnir a chatalogau newydd a grëir

Sut i ddod o hyd i ni

Gwybodaeth ar sut i ddod o hyd i ni ar droed, yn y car, ar y bws ac ar y tren

Mae Archifau Morgannwg yn gwasanaethu Cynghorau Bwrdeistref Sirol Bro Morgannwg Caerffili, Merthyr Tudful, Pen-y-bont ar Ogwr, Rhodda Cynon Taf, a Dinas a Sir Caerdydd.

Digwyddiadau

Mae Archifau Morgannwg yn trefnu nifer o ddigwyddiadau AM DDIM ac mae croeso i unrhyw un fynychu.  Seiliwyd ein digwyddiadau ar themâu sydd â chysylltiad â’n casgliadau ac sy’n ymwneud a’r gymuned rydym yn ei gwasanaethu.

Cadwch lygad ar ein tudalen digwyddiadau i ddarganfod beth sydd ar y gweill!

Digwyddiad

No Events

Arddangosfa

Journey to Democracy

Journey to Democracy

 • 06/03/2020 - 06/05/2020
 • All Day
 • Archifau Morgannwg, Leckwith, Cardiff.

  Mae’r arddangosfa am ddim yma, gan yr Archifau Seneddol, yn ymchwilio cefndir gwleidyddol a seneddol taith y DU at ddemocratiaeth. Mae’r arddangosfa yn edrych ar rôl protest, gan gynnwys Gwrthgodiad Casnewydd ym 1839, a’r deddfwriaeth a ddilynodd.

  Archifau Morgannwg, Clos Parc Morgannwg, Lecwydd, Caerdydd  CF11 8AW

  Ebost: glamro@caerdydd.gov.uk Ffôn: 029 2087 2299  www.archifaumorgannwg.gov.uk


  Cysylltu

  Ebostiwch, ysgrifennwch neu ffoniwch os oes gennych unrhyw gwestiynau neu i brynu eitem o’n siop

  Mae Archifau Morgannwg yn anelu at ateb pob ymholiad a dderbyniwyd o bell o fewn 15 diwrnod gwaith.

  Eich enw (gofynnol)

  Ffôn

  Eich e-bost (gofynnol)

  Pwnc (dewiswch)

  Eich neges

  © Archifau Morgannwg - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

  Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd