Blog Archifau Morgannwg: Darganfod Gorffennol Morgannwg

Canllawiau Ymchwil

Mae Archifau Morgannwg wedi cynhyrchu nifer o ganllawiau ymchwil ar bynciau a chyfresi cofnodion poblogaidd i helpu i chi gychwyn ar eich gwaith ymchwil.

Chwilio’r Catalog

Mae ein catalog, Canfod, yn cynnwys disgrifiadau o dros 180,000 o eitemau yn ein casgliad ac mae’n cael ei ddiweddaru’n gyson gyda disgrifiadau o gofnodion newydd a dderbynnir a chatalogau newydd a grëir

Sut i ddod o hyd i ni

Gwybodaeth ar sut i ddod o hyd i ni ar droed, yn y car, ar y bws ac ar y tren

Mae Archifau Morgannwg yn gwasanaethu Cynghorau Bwrdeistref Sirol Bro Morgannwg Caerffili, Merthyr Tudful, Pen-y-bont ar Ogwr, Rhodda Cynon Taf, a Dinas a Sir Caerdydd.

Digwyddiadau

Mae Archifau Morgannwg yn trefnu nifer o ddigwyddiadau AM DDIM ac mae croeso i unrhyw un fynychu.  Seiliwyd ein digwyddiadau ar themâu sydd â chysylltiad â’n casgliadau ac sy’n ymwneud a’r gymuned rydym yn ei gwasanaethu.

Cadwch lygad ar ein tudalen digwyddiadau i ddarganfod beth sydd ar y gweill!

Digwyddiad

Oddi Wrth May i’r Dyfodol

Oddi Wrth May i’r Dyfodol

 • 15/05/2024
 • 4:00 pm - 6:30 pm
 • Archifau Morgannwg, Leckwith, Cardiff.

  Arddangosfa oriel newydd yn Archifau Morgannwg

   

  Ymunwch a thîm Archifau Morgannwg, Caerdydd, am lansiad gwaith celf unigryw newydd – deg print cynfas o deuluoedd o Gaerdydd yn y presennol a’r gorffennol, pob un a’u drama sain fechan.

   

  Bydd y lansiad sy’n addas i’r teulu oll yn cynnwys gwrandawiadau ar y cyd i’r dramâu ysbrydolwyd gan y lluniau, ynghyd a sgyrsiau gan yr artistiaid, haneswyr a’r archifyddion tu ôl i’r prosiect.

   

  Mae Oddi Wrth May i’r Dyfodol yn cyfuno dau hanner o brosiect ymgysylltiad cymunedol diweddar. Yn ‘From May to Etta, with Love’, creodd dau awdur lleol, Danielle Fahiya a Kyle Lima, chwe drama sain pum munud wedi eu hysbrydoli gan bortreadau anhysbys o gasgliad ffotograffau o 1910 sydd ar gadw yn Archifau Morgannwg.

   

  Yn ‘Oddi Wrthym Ni i’r Dyfodol’, cafodd y teuluoedd cyfoesol o Gaerdydd a leisiodd y dramâu hanesyddol sesiynau tynnu llun eu hun, a recordiwyd eu lleisiau i’r dyfodol.  Yn y cyfamser, bydd eu lluniau yn ymuno a’r rhai o’u cyfatebwyr hanesyddol ar furiau Archifau Morgannwg, rhan o waith celf unigryw yn dathlu amrywiaeth Caerdydd y gorffennol a’r presennol.

   

  Mae ‘From May to Etta, with Love’ ac ‘Oddi Wrthym Ni i’r Dyfodol’ yn brosiectau Applied Stories ar gyfer Archifau Morgannwg a’r Archifau Cenedlaethol.

   

  Mae’r tocynnau i’r lansiad ar Ddydd Mercher 15 Mai am ddim ond mae angen cadw lle o flaen llaw: https://www.eventbrite.co.uk/e/from-may-to-the-future-a-new-portrait-exhibition-at-glamorgan-archives-tickets-872427422907?aff=oddtdtcreator


  ADFER AC ATGYWEIRIO - Cefnogi Hanesion Teulu Iddewig o’r Holocost ym Mhrydain

  ADFER AC ATGYWEIRIO - Cefnogi Hanesion Teulu Iddewig o’r Holocost ym Mhrydain

 • 16/05/2024 - 17/05/2024
 • All Day
 • Archifau Morgannwg, Leckwith, Cardiff.

  Mae Llyfrgell Holocost Wiener yn gartref i archif ddigidol Gwasanaeth Olrhain Rhyngwladol y DU, sy’n cynnwys miliynau o ddogfennau yn ymwneud a’r Holocost a chyfnod i Natsïaid.  Mae’r archif yn cadw’r gorffennol a rennir gan ddioddefwyr a goroeswyr yr Holocost ac yn helpu i gefnogi ymchwil teuluol i erledigaeth Natsïaidd.

  Mae ein rhaglen digwyddiadau am ddim yn cynnwys cyfle i weld ein harddangosfa, Fate Unknown: The Search for the Missing after the Holocaust, ynghyd a chyfle i ddysgu mwy am yr archif.

  Croesawn haneswyr, archifyddion, haneswyr teulu, ymarferwyr Treftadaeth, ac unrhyw un sydd â diddordeb yn hanes Iddewig a hanes yr Holocost.

  Archifau Morgannwg
  Clos Parc Morgannwg, Lecwydd, Caerdydd CF11 8AW
  16 & 17 Mai 2024

  16 Mai 2024: Fate Unknown: The Search for the Missing after the Holocaust

  5.00yh – 8.00yh: Sgwrs Curaduron yr Arddangosfa a Derbyniad Diodydd

  Ymunwch a cyd-guraduron yr arddangosfa Fate Unknown, Yr Athro Dan Stone a Dr Christine Schmidt, wrth iddynt ymchwilio i’r stori ryfeddol ond anadnabyddus am y chwilio am y colledig wedi’r Holocost. Mae Fate Unknown yn tynnu ar gasgliadau dogfennau teuluol Llyfrgell Holocost Wiener ac archif y Gwasanaeth Olrhain Rhyngwladol i bortreadu etifeddiaeth y chwilio sy’n parhau ar gyfer dioddefwyr colledig.

  Yn ymuno a nhw bydd Dr Tetyana Pavlush, Darlithydd mewn Hanes Ewropeaidd Modern ym Mhrifysgol Caerdydd, gan drafod datblygiad yr arddangosfa a myfyrio ar rhai o’r themâu mae’n ei godi.

  Dilynwyd y Sgwrs Curaduron gan dderbynfa diodydd, gan gynnig cyfle i weld arddangosfa deithiol Fate Unknown a chwrdd â cyd-guraduron yr arddangosfa.  Bydd y digwyddiad hefyd yn cynnwys sylwadau gan y gwestai arbennig Emily Smith a Neil Richardson o’r Ganolfan Treftadaeth Iddewig Gymreig.

  17 Mai 2024:  Gweithdy Ymchwil Hanes Teulu

  10.30yb – 1.30yh: Gweithdy Ymchwil

  Bydd y gweithdy yma yn eich helpu i gymryd y camau cyntaf i’ch ymchwil teuluol eich hun gan ddefnyddio archif digidol y Gwasanaeth Olrhain Rhyngwladol, ynghyd a ffynonellau sydd ar gael am ddim ar-lein. Yn ogystal bydd y gweithdy yn cynnwys cefnogaeth ymchwil hanes teulu gan sefydliadau partner eraill.

  Bydd cyfle i’r sawl sy’n cymryd rhan i gadw lle ar ymgynghoriad un-i-un gydag ymchwilwyr arbenigol Llyfrgell Holocost Wiener. Dewch a’ch cwestiynau ymchwil!

  Mae’r digwyddiadau yma am ddim ond dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael.  Ewch i https://wienerholocaustlibrary.org/events/ i gofrestri


  Arddangosfa

  No Events

  Cysylltu

  Ebostiwch, ysgrifennwch neu ffoniwch os oes gennych unrhyw gwestiynau neu i brynu eitem o’n siop

  Mae Archifau Morgannwg yn anelu at ateb pob ymholiad a dderbyniwyd o bell o fewn 15 diwrnod gwaith.

   Eich enw (gofynnol)

   Ffôn

   Eich e-bost (gofynnol)

   Pwnc (dewiswch)

   Eich neges

   © Archifau Morgannwg - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

   Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd