Blog Archifau Morgannwg: Darganfod Gorffennol Morgannwg

Brynderwen, 49 Fairwater Road, Caerdydd

Brynderwen, 49 Fairwater Road, Caerdydd

Ar 8 Mai 1878, cymeradwyodd Awdurdod Glanweithdra Gwledig Caerdydd gynlluniau a luniwyd gan John Pritchard, Pensaer Esgobaethol Llandaf, ar gyfer adeiladu tŷ ar ddarn mawr.. Read More →

Y Rhyfel Byd Cyntaf

Os ydych chi’n chwilio am wybodaeth ynghylch effaith y rhyfel ar eich teulu, tref neu ardal, mae’n bosibl y gallai Archifau Morgannwg fod o gymorth i chi.

Chwilio’r Catalog

Mae ein catalog, Canfod, yn cynnwys disgrifiadau o dros 180,000 o eitemau yn ein casgliad ac mae’n cael ei ddiweddaru’n gyson gyda disgrifiadau o gofnodion newydd a dderbynnir a chatalogau newydd a grëir

Sut i ddod o hyd i ni

Gwybodaeth ar sut i ddod o hyd i ni ar droed, yn y car, ar y bws ac ar y tren

Mae Archifau Morgannwg yn gwasanaethu Cynghorau Bwrdeistref Sirol Bro Morgannwg Caerffili, Merthyr Tudful, Pen-y-bont ar Ogwr, Rhodda Cynon Taf, a Dinas a Sir Caerdydd.

Digwyddiadau

Mae Archifau Morgannwg yn trefnu nifer o ddigwyddiadau AM DDIM ac mae croeso i unrhyw un fynychu.  Seiliwyd ein digwyddiadau ar themâu sydd â chysylltiad â’n casgliadau ac sy’n ymwneud a’r gymuned rydym yn ei gwasanaethu.

Cadwch lygad ar ein tudalen digwyddiadau i ddarganfod beth sydd ar y gweill!

The Dream of the Archives

The Dream of the Archives

 • 24/05/2019
 • 6:00 pm - 7:30 pm
 • Archifau Morgannwg, Leckwith, Cardiff.

  Digwyddiad cau Preswyliad Tu Allan i’r Bocs 2 yn Archifau Morgannwg gan yr artist preswyl Fern Thomas

  Bydd yr artist preswyl Fern Thomas yn rhannu ymchwil a chanfyddiadau hi dros y chwech mis diwethaf, lle bu’n chwilota am y trothwyol a’r rhyfeddol a hefyd ble syrthiodd Fern mewn cariad gyda dyn o’r enw Franklen G Evans

  Gyda chymorth gan Matthew Cox

  Bydd te a choffi ar gael

  Bws dychwelyd am ddim o du allan i Gastell Caerdydd am 5.30yh

  I gadw lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/the-dream-of-the-archives-tickets-61225810046?utm_term=eventurl_text


  beth sydd ar y gweill

  Cysylltu

  Ebostiwch, ysgrifennwch neu ffoniwch os oes gennych unrhyw gwestiynau neu i brynu eitem o’n siop

  Mae Archifau Morgannwg yn anelu at ateb pob ymholiad a dderbyniwyd o bell o fewn 15 diwrnod gwaith.

  Eich enw (gofynnol)

  Ffôn

  Eich e-bost (gofynnol)

  Pwnc (dewiswch)

  Eich neges

  © Archifau Morgannwg - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

  Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd