Blog Archifau Morgannwg: Darganfod Gorffennol Morgannwg

Cynlluniau Doc Porthcawl

Cynlluniau Doc Porthcawl

Ym 1825 cafodd diwydianwyr a thirfeddianwyr lleol Ddeddf Seneddol am adeiladu tramffordd i lawr Cwm Llynfi i Fae Porthcawl, a gwella’r Bae drwy godi rhyw.. Read More →

Y Rhyfel Byd Cyntaf

Os ydych chi’n chwilio am wybodaeth ynghylch effaith y rhyfel ar eich teulu, tref neu ardal, mae’n bosibl y gallai Archifau Morgannwg fod o gymorth i chi.

Chwilio’r Catalog

Mae ein catalog, Canfod, yn cynnwys disgrifiadau o dros 180,000 o eitemau yn ein casgliad ac mae’n cael ei ddiweddaru’n gyson gyda disgrifiadau o gofnodion newydd a dderbynnir a chatalogau newydd a grëir

Sut i ddod o hyd i ni

Gwybodaeth ar sut i ddod o hyd i ni ar droed, yn y car, ar y bws ac ar y tren

Mae Archifau Morgannwg yn gwasanaethu Cynghorau Bwrdeistref Sirol Bro Morgannwg Caerffili, Merthyr Tudful, Pen-y-bont ar Ogwr, Rhodda Cynon Taf, a Dinas a Sir Caerdydd.

Digwyddiadau

Mae Archifau Morgannwg yn trefnu nifer o ddigwyddiadau AM DDIM ac mae croeso i unrhyw un fynychu.  Seiliwyd ein digwyddiadau ar themâu sydd â chysylltiad â’n casgliadau ac sy’n ymwneud a’r gymuned rydym yn ei gwasanaethu.

Cadwch lygad ar ein tudalen digwyddiadau i ddarganfod beth sydd ar y gweill!

Digwyddiadau’r Eisteddfod 2018

 • 07/08/2018 - 10/08/2018
 • All Day
 • Archifau Morgannwg, Caerdydd

  Teithiau tu ol i’r Llen

  Dewch am daith tu ôl i’r llen yn Archifau Morgannwg er mwyn darganfod mwy am ein gwaith i gasglu, cadw a sicrhau mynediad i hanes de ddwyrain Cymru.

  Dydd Mawrth 7fed Awst, 2yh

  Dydd Mercher 8fed Awst, 10.30yb

  Dydd Iau 9fed Awst, 2yh

  Dydd Gwener 10fed Awst, 10.30yb

  Dim ond hyn a hyn o lefydd sydd ar gael felly cysylltwch ag Archifau Morgannwg o flaen llaw er mwyn cadw lle

  Lleoliad: Bydd y teithiau yn cychwyn o dderbynfa Archifau Morgannwg, Clos Parc Morgannwg, Lecwydd, Caerdydd CF11 8AW

  Cost: AM DDIM

  N.B. Bydd y teithiau yma yn cael eu harwain trwy gyfrwng y Gymraeg

   

  Gwaed Morgannwg: Darganfod Hanes Maes Glo De Cymru

  Bydd Rhian Diggins a Louise Clarke o Archifau Morgannwg yn sôn am brosiect Gwaed Morgannwg i gatalogio a chadw archif y Bwrdd Glo Cenedlaethol a’i chwmnïau glo rhagflaenol, ac yn adrodd rhai o’r hanesion a ddarganfyddwyd wrth ymgymryd â’r gwaith.

  Dydd Gwener 10fed Awst, 5.30yh

  Lleoliad: Cymdeithasau 1, Y Senedd, Bae Caerdydd, CF10 4PZ

  Cost: AM DDIM

  N.B. Bydd y sgwrs yma yn cael ei draddodi drwy’r Gymraeg; bydd cyfieithu ar y pryd ar gael.


  beth sydd ar y gweill

  Cysylltu

  Ebostiwch, ysgrifennwch neu ffoniwch os oes gennych unrhyw gwestiynau neu i brynu eitem o’n siop

  Mae Archifau Morgannwg yn anelu at ateb pob ymholiad a dderbyniwyd o bell o fewn 15 diwrnod gwaith.

  Eich enw (gofynnol)

  Ffôn

  Eich e-bost (gofynnol)

  Pwnc (dewiswch)

  Eich neges

  © Archifau Morgannwg - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

  Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd