Blog Archifau Morgannwg: Darganfod Gorffennol Morgannwg

Canllawiau Ymchwil

Mae Archifau Morgannwg wedi cynhyrchu nifer o ganllawiau ymchwil ar bynciau a chyfresi cofnodion poblogaidd i helpu i chi gychwyn ar eich gwaith ymchwil.

Chwilio’r Catalog

Mae ein catalog, Canfod, yn cynnwys disgrifiadau o dros 180,000 o eitemau yn ein casgliad ac mae’n cael ei ddiweddaru’n gyson gyda disgrifiadau o gofnodion newydd a dderbynnir a chatalogau newydd a grëir

Sut i ddod o hyd i ni

Gwybodaeth ar sut i ddod o hyd i ni ar droed, yn y car, ar y bws ac ar y tren

Mae Archifau Morgannwg yn gwasanaethu Cynghorau Bwrdeistref Sirol Bro Morgannwg Caerffili, Merthyr Tudful, Pen-y-bont ar Ogwr, Rhodda Cynon Taf, a Dinas a Sir Caerdydd.

Digwyddiadau

Mae Archifau Morgannwg yn trefnu nifer o ddigwyddiadau AM DDIM ac mae croeso i unrhyw un fynychu.  Seiliwyd ein digwyddiadau ar themâu sydd â chysylltiad â’n casgliadau ac sy’n ymwneud a’r gymuned rydym yn ei gwasanaethu.

Cadwch lygad ar ein tudalen digwyddiadau i ddarganfod beth sydd ar y gweill!

Digwyddiad

Drysau Agored yn Archifau Morgannwg

Drysau Agored yn Archifau Morgannwg

 • 23/09/2023
 • 10:00 am - 2:00 pm
 • Archifau Morgannwg, Leckwith, Cardiff.

  Bydd Archifau Morgannwg yn agor ei drysau oll gyda CADW ar Ddydd Sadwrn 23 Medi 2023.

   

  Dewch i ddarganfod beth mae adeilad archifau yn ei wneud, a sut mae’n gweithio!

   

  Ceir teithiau tu ol i’r llen am 10yb, 11yb, 12yh a 1yh.  Cysylltwch a ni o flaen llaw i gadw’ch lle AM DDIM!

   

  Archiwliwch dogfennau sy’n cofnodi cannoedd o flynyddoedd o hanes Morgannwg.  A dysgwch mwy am y gwaith sy’n cael ei wneud yn ein stiwdio cadwraeth gyda dangosiadau gan y tim.

   

  Bydd aelodau staff ar law i gynnig cyngor ar ddechrau a pharhau a’ch ymchwil – boed hynny’n ymwneud a hanes lleol, hanes eich ty, hanes teulu, prosiect ysgol neu brifysgol, neu unrhyw beth arall!

   

  Mwy am Archifau Morgannwg

   

  Mae Archifau Morgannwg yn gwasanaethu awdurdodau lleol Caerdydd, Penybont-ar-Ogwr, Caerffili, Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf a Bro Morgannwg.  Mae’n casglu, cadw ac yn ddarparu i’r cyhoedd dogfennau o’r ardal sy’n dyddio o’r 12fed ganrif hyd at y presennol.  Mae gan Archifau Morgannwg dros 12km o ddogfennau yn ei ystafelloedd sicr a wnaed i’r pwrpas.

   

  Ceir mwy o wybodaeth am Archifau Morgannwg yma: www.archifaumorgannwg.gov.uk

   

  Mwy am Ddrysau Agored

   

  Mae Diwrnodau Drysau Agored yn dathlu pensaerniaeth a threftadaeth Cymru.  Mae’r digwyddiad yn cynnig mynediad am ddim i amrywiaeth o adeiladau, safleoedd treftadaeth, a digwyddiadau o pob math pob mis Medi.  Gwelwch http://cadw.wales.gov.uk/opendoors/?skip=1&lang=cy am fanylion.

   

   

  Am wybodaeth pellach ar Drysau Agored yn Archifau Morgannwg cysylltwch a:

   

  Rhian Diggins, Uwch Archifydd

  Archifau Morgannwg, Clos Parc Morgannwg, Lecwydd, Caerdydd  CF11 8AW

  Ebost: glamro@cardiff.gov.uk Ffon: 029 2087 2299 www.archifaumorgannwg.gov.uk


  Recovering Britain’s Amateur Theatrical Past 1789-1914: a Glamorgan Perspective

  Recovering Britain’s Amateur Theatrical Past 1789-1914: a Glamorgan Perspective

 • 05/10/2023
 • 2:00 pm - 3:00 pm
 • Archifau Morgannwg, Leckwith, Cardiff.

  Rhaglen digwyddiadau Archifau Morgannwg

  Dr David Coates, Prifysgol Warwig

   

  Mae theatr amatur ym mhob man. Ers canol y 19eg ganrif, mae cynyrchiadau theatr amatur wedi bod yn llawer mwy niferus na’r perfformiadau proffesiynol cyfatebol. Ond mae hanes cyfoethog theatr amatur a’u bwysigrwydd i hanesion cymdeithasol, gwleidyddol ac economaidd wedi ei esgeuluso bron yn llwyr.

   

  Yn y sgwrs yma bydd Dr David Coates yn mynd a chi ar daith wib o hanes theatr amatur Prydain, o’r Chwyldro Ffrengig hyd at y Rhyfel Byd Cyntaf. Ar y daith yma byddwch yn cyfarfod a pherfformiadau amatur ym mhob math o leoedd – o leoliadau mawr yng nghanol dinasoedd a threfi at ystafelloedd cartrefol mewn neuaddau pentref diarffordd a phlastai.  Byddwch yn darganfod perfformiadau ar fyrddau llong y llynges yng nghanol y môr a gwersylloedd milwrol cartref ac ar draws yr Ymerodraeth.  Clywch hefyd am frwdfrydedd y Frenhines Fictoria am theatr, theatr ffuglennol Jane Austen yn Mansfield Park a thalentau actio amatur Charles Dickens.  Yn bwysicach oll, gwelwch sut mae deunyddiau o gasgliadau Archifau Morgannwg yn helpu i greu naratif ar gyfer datblygiad theatr amatur ym Mhrydain rhwng 1789 a 1914.

   

  Bydd y digwyddiad yma yn cael ei chynnal mewn person yn Archifau Morgannwg.

   

  Drwy gofrestru ar gyfer y digwyddiad hwn, rydych yn cadarnhau eich bod yn fodlon inni ddanfon gohebiaeth e-bost atoch mewn perthynas â’r digwyddiad yma yn unig. Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei storio na’i ddefnyddio at unrhyw ddiben arall.

   

  https://ticketsource.co.uk/glamorgan-archives


  Arddangosfa

  No Events

  Cysylltu

  Ebostiwch, ysgrifennwch neu ffoniwch os oes gennych unrhyw gwestiynau neu i brynu eitem o’n siop

  Mae Archifau Morgannwg yn anelu at ateb pob ymholiad a dderbyniwyd o bell o fewn 15 diwrnod gwaith.

   Eich enw (gofynnol)

   Ffôn

   Eich e-bost (gofynnol)

   Pwnc (dewiswch)

   Eich neges

   © Archifau Morgannwg - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

   Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd