Blog Archifau Morgannwg: Darganfod Gorffennol Morgannwg

Grym y dylech ei barchu: Heddlu De Cymru 21-12 Caerdydd, Parc Waterton Cross, 8 Hydref 1969

Grym y dylech ei barchu: Heddlu De Cymru 21-12 Caerdydd, Parc Waterton Cross, 8 Hydref 1969

Un o isgynhyrchion sefydlu Cwnstabliaeth De Cymru hanner can mlynedd yn ôl oedd cychwyn tîm rygbi a ddaeth â chwaraewyr talentog ynghyd o’r pedwar heddlu….. Read More →

Y Rhyfel Byd Cyntaf

Os ydych chi’n chwilio am wybodaeth ynghylch effaith y rhyfel ar eich teulu, tref neu ardal, mae’n bosibl y gallai Archifau Morgannwg fod o gymorth i chi.

Chwilio’r Catalog

Mae ein catalog, Canfod, yn cynnwys disgrifiadau o dros 180,000 o eitemau yn ein casgliad ac mae’n cael ei ddiweddaru’n gyson gyda disgrifiadau o gofnodion newydd a dderbynnir a chatalogau newydd a grëir

Sut i ddod o hyd i ni

Gwybodaeth ar sut i ddod o hyd i ni ar droed, yn y car, ar y bws ac ar y tren

Mae Archifau Morgannwg yn gwasanaethu Cynghorau Bwrdeistref Sirol Bro Morgannwg Caerffili, Merthyr Tudful, Pen-y-bont ar Ogwr, Rhodda Cynon Taf, a Dinas a Sir Caerdydd.

Digwyddiadau

Mae Archifau Morgannwg yn trefnu nifer o ddigwyddiadau AM DDIM ac mae croeso i unrhyw un fynychu.  Seiliwyd ein digwyddiadau ar themâu sydd â chysylltiad â’n casgliadau ac sy’n ymwneud a’r gymuned rydym yn ei gwasanaethu.

Cadwch lygad ar ein tudalen digwyddiadau i ddarganfod beth sydd ar y gweill!

O Gaerdydd i’r Caribî: Terfysgoedd Hiliol 1919

O Gaerdydd i’r Caribî: Terfysgoedd Hiliol 1919

 • 08/07/2019 - 16/08/2019
 • All Day
 • Archifau Morgannwg, Leckwith, Cardiff.

  Wedi ei drefnu gan yr Archifau Cenedlaethol, mae’r arddangosfa fach yma yn ymchwilio i effaith genedlaethol a rhyngwladol y ‘Terfysgoedd Hiliol’ yng Nghymru ym 1919.

  Dysgwch am y cysylltiadau rhwng digwyddiadau yn y porthladdoedd yng Nghymru a’r terfysg byd-eang yn ystod y cyfnod.  Mae cofnodion hanesyddol yn yr arddangosfa yn dangos ymateb y llywodraeth a’r cyfryngau at yr aflonyddwch yn y trefedigaethau, a’r ymwybyddiaeth wleidyddol gynyddol ymhlith y gymuned du.

  Teithiau arbennig:

  Dydd Iau 1 Awst, 2yh

  Dydd Llun 12 Awst, 6yh


  beth sydd ar y gweill

  Cysylltu

  Ebostiwch, ysgrifennwch neu ffoniwch os oes gennych unrhyw gwestiynau neu i brynu eitem o’n siop

  Mae Archifau Morgannwg yn anelu at ateb pob ymholiad a dderbyniwyd o bell o fewn 15 diwrnod gwaith.

  Eich enw (gofynnol)

  Ffôn

  Eich e-bost (gofynnol)

  Pwnc (dewiswch)

  Eich neges

  © Archifau Morgannwg - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

  Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd