Chwiliwch ein catalog Disgrifiadau o dros 180,000 o eitemau
o fewn ein casgliad
Y Siop Gwasanaeth Ymchwil, Copïo, Deunyddiau Pecynnu
a'n detholiad o lyfrau, mapiau a phosteri
Cadwedigaeth Mae Archifau Morgannwg yn hapus i rannu
gwybodaeth arbenigol y tim cadwraeth
gyda sefydliadau allanol sy’n chwilio am
gymorth gyda gwaith cadwraeth neu
cadwedigaeth
Gwaed Morgannwg Gweld ein harddangosfa ddiweddaraf
Ar gael ar-lein nawr
Taith o gwmpas Archifau Morgannwg Mwynhewch ein taith rithwir o'r archifau

Blog Archifau Morgannwg: Darganfod Gorffennol Morgannwg

Datganiad gan Archifau Morgannwg yn sgil y sefyllfa Covid-19 cyfredol.

Diweddarwyd 23ain Gorffennaf

Mae Archifau Morgannwg ar agor ar gyfer ymweliadau wedi ei drefnu o flaen llaw. O ganlyniad i’r cyfyngiadau cyfredol, gofynnwn i ymchwilwyr archebu lle o flaen llaw a rhoi gwybod i ni pa ddogfennau sydd angen arnynt.  Rydym ar hyn o bryd yn dioddef galw uchel ar gyfer apwyntiadau, felly cysylltwch â ni ar unwaith os ydych eisiau ymweld â ni.

Mae’r ystafell ymchwil ar agor ar Ddydd Mawrth, Dydd Mercher a Dydd Iau o 10yb – 12.30yh ac yna 1.30yh tan 4yh er mwyn sicrhau amser ar gyfer glanhau ychwanegol.  Bydd canllawiau a manylion y weithdrefn newydd yn cael eu cyflwyno i ymwelwyr cyn iddynt ymweld.  E-bostiwch glamro@caerdydd.gov.uk am fwy o wybodaeth ac i gadw lle.

Hoffwn ddiolch i’n defnyddwyr am eu hamynedd dros y flwyddyn ddiwethaf wrth i ni baratoi’r adeilad yn barod at ail-agor. Mae’r tîm yn Archifau Morgannwg yn ddiolchgar iawn am eich cefnogaeth.

Laura Cotton

Archifydd Morgannwg

Canllawiau Ymchwil

Mae Archifau Morgannwg wedi cynhyrchu nifer o ganllawiau ymchwil ar bynciau a chyfresi cofnodion poblogaidd i helpu i chi gychwyn ar eich gwaith ymchwil.

Chwilio’r Catalog

Mae ein catalog, Canfod, yn cynnwys disgrifiadau o dros 180,000 o eitemau yn ein casgliad ac mae’n cael ei ddiweddaru’n gyson gyda disgrifiadau o gofnodion newydd a dderbynnir a chatalogau newydd a grëir

Sut i ddod o hyd i ni

Gwybodaeth ar sut i ddod o hyd i ni ar droed, yn y car, ar y bws ac ar y tren

Mae Archifau Morgannwg yn gwasanaethu Cynghorau Bwrdeistref Sirol Bro Morgannwg Caerffili, Merthyr Tudful, Pen-y-bont ar Ogwr, Rhodda Cynon Taf, a Dinas a Sir Caerdydd.

Digwyddiadau

Mae Archifau Morgannwg yn trefnu nifer o ddigwyddiadau AM DDIM ac mae croeso i unrhyw un fynychu.  Seiliwyd ein digwyddiadau ar themâu sydd â chysylltiad â’n casgliadau ac sy’n ymwneud a’r gymuned rydym yn ei gwasanaethu.

Cadwch lygad ar ein tudalen digwyddiadau i ddarganfod beth sydd ar y gweill!

Digwyddiad

No Events

Arddangosfa

No Events

Cysylltu

Ebostiwch, ysgrifennwch neu ffoniwch os oes gennych unrhyw gwestiynau neu i brynu eitem o’n siop

Mae Archifau Morgannwg yn anelu at ateb pob ymholiad a dderbyniwyd o bell o fewn 15 diwrnod gwaith.

  Eich enw (gofynnol)

  Ffôn

  Eich e-bost (gofynnol)

  Pwnc (dewiswch)

  Eich neges

  © Archifau Morgannwg - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

  Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd