Blog Archifau Morgannwg: Darganfod Gorffennol Morgannwg

Datganiad gan Archifau Morgannwg yn sgil y sefyllfa Covid-19 cyfredol.

Diweddarwyd 16eg Gorffennaf 2020

Mae Archifau Morgannwg ar gau ar hyn o bryd o ganlyniad i’r pandemig coronafeirws.  Nid oedd gan staff mynediad i’r adeilad am bron i bedwar mis, ond maent wedi dechrau dychwelyd yn ddiweddar.

Ein blaenoriaeth ar hyn o bryd yw sicrhau ei bod yn bosib i staff symud yn ôl i’r adeilad yn ddiogel ac ymateb i unrhyw ofynion brys.  Yn anffodus, nid ydym mewn sefyllfa ar hyn o bryd i allu ail-agor i’r cyhoedd.

Pan fydd hynny’n newid byddwn yn diweddaru ein gwefan a’n cyfryngau cymdeithasol.  Os oes gennych ymholiad pwysig cysylltwch â ni dros e-bost.

Diolch yn fawr am eich amynedd. 

Laura Cotton

Archifydd Morgannwg

Canllawiau Ymchwil

Mae Archifau Morgannwg wedi cynhyrchu nifer o ganllawiau ymchwil ar bynciau a chyfresi cofnodion poblogaidd i helpu i chi gychwyn ar eich gwaith ymchwil.

Chwilio’r Catalog

Mae ein catalog, Canfod, yn cynnwys disgrifiadau o dros 180,000 o eitemau yn ein casgliad ac mae’n cael ei ddiweddaru’n gyson gyda disgrifiadau o gofnodion newydd a dderbynnir a chatalogau newydd a grëir

Sut i ddod o hyd i ni

Gwybodaeth ar sut i ddod o hyd i ni ar droed, yn y car, ar y bws ac ar y tren

Mae Archifau Morgannwg yn gwasanaethu Cynghorau Bwrdeistref Sirol Bro Morgannwg Caerffili, Merthyr Tudful, Pen-y-bont ar Ogwr, Rhodda Cynon Taf, a Dinas a Sir Caerdydd.

Digwyddiadau

Mae Archifau Morgannwg yn trefnu nifer o ddigwyddiadau AM DDIM ac mae croeso i unrhyw un fynychu.  Seiliwyd ein digwyddiadau ar themâu sydd â chysylltiad â’n casgliadau ac sy’n ymwneud a’r gymuned rydym yn ei gwasanaethu.

Cadwch lygad ar ein tudalen digwyddiadau i ddarganfod beth sydd ar y gweill!

Digwyddiad

No Events

Arddangosfa

No Events

Cysylltu

Ebostiwch, ysgrifennwch neu ffoniwch os oes gennych unrhyw gwestiynau neu i brynu eitem o’n siop

Mae Archifau Morgannwg yn anelu at ateb pob ymholiad a dderbyniwyd o bell o fewn 15 diwrnod gwaith.

Eich enw (gofynnol)

Ffôn

Eich e-bost (gofynnol)

Pwnc (dewiswch)

Eich neges

© Archifau Morgannwg - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd