Blog Archifau Morgannwg: Darganfod Gorffennol Morgannwg

Capel Heol y Crwys (Mosg a Chanolfan Ddiwylliannol Islamaidd Shah Jalal), Heol y Crwys, Caerdydd

Capel Heol y Crwys (Mosg a Chanolfan Ddiwylliannol Islamaidd Shah Jalal), Heol y Crwys, Caerdydd

Cafodd cynlluniau yr adeilad eu cymeradwyo ym mis Mai 1884 ar gyfer codi Capel Fethodistaidd Galfinaidd ar May Street, Cathays.  Mae’r adeilad hwnnw, a ddyluniwyd.. Read More →

Y Rhyfel Byd Cyntaf

Os ydych chi’n chwilio am wybodaeth ynghylch effaith y rhyfel ar eich teulu, tref neu ardal, mae’n bosibl y gallai Archifau Morgannwg fod o gymorth i chi.

Chwilio’r Catalog

Mae ein catalog, Canfod, yn cynnwys disgrifiadau o dros 180,000 o eitemau yn ein casgliad ac mae’n cael ei ddiweddaru’n gyson gyda disgrifiadau o gofnodion newydd a dderbynnir a chatalogau newydd a grëir

Sut i ddod o hyd i ni

Gwybodaeth ar sut i ddod o hyd i ni ar droed, yn y car, ar y bws ac ar y tren

Mae Archifau Morgannwg yn gwasanaethu Cynghorau Bwrdeistref Sirol Bro Morgannwg Caerffili, Merthyr Tudful, Pen-y-bont ar Ogwr, Rhodda Cynon Taf, a Dinas a Sir Caerdydd.

Digwyddiadau

Mae Archifau Morgannwg yn trefnu nifer o ddigwyddiadau AM DDIM ac mae croeso i unrhyw un fynychu.  Seiliwyd ein digwyddiadau ar themâu sydd â chysylltiad â’n casgliadau ac sy’n ymwneud a’r gymuned rydym yn ei gwasanaethu.

Cadwch lygad ar ein tudalen digwyddiadau i ddarganfod beth sydd ar y gweill!

Mwy na Ping-Pong! Hanes Tennis Bwrdd yng Nghaerdydd

Mwy na Ping-Pong! Hanes Tennis Bwrdd yng Nghaerdydd

 • 04/06/2019
 • 1:00 pm - 2:30 pm
 • Archifau Morgannwg, Leckwith, Cardiff.

  Mae Clwb Cymunedol Tennis Bwrdd Caerdydd wedi derbyn £6,200 gan Gronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol i ymchwilio i hanes Tennis Bwrdd yng Nghaerdydd. Yn boblogaidd ers Oes Fictoria mae’r gêm yn cael ei fwynhau gan bobol o bob oedran a bob gallu ar draws y ddinas. Mae gwirfoddolwyr wedi bod yn brysur yn ymchwilio i hanes y gêm, y cynghreiriau a’r cystadlaethau ac yn rhannu beth maent wedi darganfod trwy arddangosfa a sgwrs yn Archifau Morgannwg.

   

  Sgwrs:

  Dyddiad: Dydd Mawrth 9 Ebrill 2019

  Amser: 1yh

  Lleoliad: Archifau Morgannwg

  Cysylltwch ag Archifau Morgannwg er mwyn cadw lle

  Archifau Morgannwg, Clos Parc Morgannwg, Lecwydd, Caerdydd, CF11 8AW

  Ffôn: 029 2087 2299  Ebost: glamro@cardiff.gov.uk www.archifaumorgannwg.gov.uk


  beth sydd ar y gweill

  Cysylltu

  Ebostiwch, ysgrifennwch neu ffoniwch os oes gennych unrhyw gwestiynau neu i brynu eitem o’n siop

  Mae Archifau Morgannwg yn anelu at ateb pob ymholiad a dderbyniwyd o bell o fewn 15 diwrnod gwaith.

  Eich enw (gofynnol)

  Ffôn

  Eich e-bost (gofynnol)

  Pwnc (dewiswch)

  Eich neges

  © Archifau Morgannwg - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

  Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd