Blog Archifau Morgannwg: Darganfod Gorffennol Morgannwg

Datganiad gan Archifau Morgannwg yn sgil y sefyllfa Covid-19 cyfredol.

Diweddarwyd 28ain Awst 2020

Mae Archifau Morgannwg dal i fod ar gau i’r cyhoedd o ganlyniad i’r pandemig Coronafeirws.  Mae’r staff yn parhau i fynd ati i weithredu’r gofynion angenrheidiol er mwyn i ni allu agor yn ddiogel i’r cyhoedd cyn gynted ag sydd bosib. Gobeithiwn gallu cyhoeddu dyddiad ail-agor cyn bo hir.

Mae ein gwasanaethau ymchwil a chopïo ar gael unwaith eto. O’r 1af o Fedi byddwn yn dechrau cynnig ymgyngoriadau un-i-un lle gallwch drafod eich ymchwil gydag aelod o staff neu weld dogfennau o’n casgliad. Ceir manylion o’r gwasanaethau yma yn adran ‘Siop’ ein gwefan dan ‘Ymchwil’ a ‘Copïo’.

Rydym yn parhau i ateb ymholiadau dros ebost felly os oes gennych ymholiad cyffredinol cysylltwch a ni.

Laura Cotton

Archifydd Morgannwg

Canllawiau Ymchwil

Mae Archifau Morgannwg wedi cynhyrchu nifer o ganllawiau ymchwil ar bynciau a chyfresi cofnodion poblogaidd i helpu i chi gychwyn ar eich gwaith ymchwil.

Chwilio’r Catalog

Mae ein catalog, Canfod, yn cynnwys disgrifiadau o dros 180,000 o eitemau yn ein casgliad ac mae’n cael ei ddiweddaru’n gyson gyda disgrifiadau o gofnodion newydd a dderbynnir a chatalogau newydd a grëir

Sut i ddod o hyd i ni

Gwybodaeth ar sut i ddod o hyd i ni ar droed, yn y car, ar y bws ac ar y tren

Mae Archifau Morgannwg yn gwasanaethu Cynghorau Bwrdeistref Sirol Bro Morgannwg Caerffili, Merthyr Tudful, Pen-y-bont ar Ogwr, Rhodda Cynon Taf, a Dinas a Sir Caerdydd.

Digwyddiadau

Mae Archifau Morgannwg yn trefnu nifer o ddigwyddiadau AM DDIM ac mae croeso i unrhyw un fynychu.  Seiliwyd ein digwyddiadau ar themâu sydd â chysylltiad â’n casgliadau ac sy’n ymwneud a’r gymuned rydym yn ei gwasanaethu.

Cadwch lygad ar ein tudalen digwyddiadau i ddarganfod beth sydd ar y gweill!

Digwyddiad

No Events

Arddangosfa

No Events

Cysylltu

Ebostiwch, ysgrifennwch neu ffoniwch os oes gennych unrhyw gwestiynau neu i brynu eitem o’n siop

Mae Archifau Morgannwg yn anelu at ateb pob ymholiad a dderbyniwyd o bell o fewn 15 diwrnod gwaith.

Eich enw (gofynnol)

Ffôn

Eich e-bost (gofynnol)

Pwnc (dewiswch)

Eich neges

© Archifau Morgannwg - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd