Chwiliwch ein catalog Disgrifiadau o dros 180,000 o eitemau
o fewn ein casgliad
Y Siop Gwasanaeth Ymchwil, Copïo, Deunyddiau Pecynnu
a'n detholiad o lyfrau, mapiau a phosteri
Cadwedigaeth Mae Archifau Morgannwg yn hapus i rannu
gwybodaeth arbenigol y tim cadwraeth
gyda sefydliadau allanol sy’n chwilio am
gymorth gyda gwaith cadwraeth neu
cadwedigaeth
Gwaed Morgannwg Gweld ein harddangosfa ddiweddaraf
Ar gael ar-lein nawr
Taith o gwmpas Archifau Morgannwg Mwynhewch ein taith rithwir o'r archifau

Blog Archifau Morgannwg: Darganfod Gorffennol Morgannwg

Datganiad gan Archifau Morgannwg yn sgil y sefyllfa Covid-19 cyfredol.

Diweddarwyd 23ain Gorffennaf

Mae Archifau Morgannwg ar agor ar gyfer ymweliadau wedi ei drefnu o flaen llaw. O ganlyniad i’r cyfyngiadau cyfredol, gofynnwn i ymchwilwyr archebu lle o flaen llaw a rhoi gwybod i ni pa ddogfennau sydd angen arnynt.  Rydym ar hyn o bryd yn dioddef galw uchel ar gyfer apwyntiadau, felly cysylltwch â ni ar unwaith os ydych eisiau ymweld â ni.

Mae’r ystafell ymchwil ar agor ar Ddydd Mawrth, Dydd Mercher a Dydd Iau o 10yb – 12.30yh ac yna 1.30yh tan 4yh er mwyn sicrhau amser ar gyfer glanhau ychwanegol.  Bydd canllawiau a manylion y weithdrefn newydd yn cael eu cyflwyno i ymwelwyr cyn iddynt ymweld.  E-bostiwch glamro@caerdydd.gov.uk am fwy o wybodaeth ac i gadw lle.

Hoffwn ddiolch i’n defnyddwyr am eu hamynedd dros y flwyddyn ddiwethaf wrth i ni baratoi’r adeilad yn barod at ail-agor. Mae’r tîm yn Archifau Morgannwg yn ddiolchgar iawn am eich cefnogaeth.

Laura Cotton

Archifydd Morgannwg

Canllawiau Ymchwil

Mae Archifau Morgannwg wedi cynhyrchu nifer o ganllawiau ymchwil ar bynciau a chyfresi cofnodion poblogaidd i helpu i chi gychwyn ar eich gwaith ymchwil.

Chwilio’r Catalog

Mae ein catalog, Canfod, yn cynnwys disgrifiadau o dros 180,000 o eitemau yn ein casgliad ac mae’n cael ei ddiweddaru’n gyson gyda disgrifiadau o gofnodion newydd a dderbynnir a chatalogau newydd a grëir

Sut i ddod o hyd i ni

Gwybodaeth ar sut i ddod o hyd i ni ar droed, yn y car, ar y bws ac ar y tren

Mae Archifau Morgannwg yn gwasanaethu Cynghorau Bwrdeistref Sirol Bro Morgannwg Caerffili, Merthyr Tudful, Pen-y-bont ar Ogwr, Rhodda Cynon Taf, a Dinas a Sir Caerdydd.

Digwyddiadau

Mae Archifau Morgannwg yn trefnu nifer o ddigwyddiadau AM DDIM ac mae croeso i unrhyw un fynychu.  Seiliwyd ein digwyddiadau ar themâu sydd â chysylltiad â’n casgliadau ac sy’n ymwneud a’r gymuned rydym yn ei gwasanaethu.

Cadwch lygad ar ein tudalen digwyddiadau i ddarganfod beth sydd ar y gweill!

Digwyddiad

Islam in the Landscape of Cardiff gan Dr Abdul-Azim Ahmed.

Islam in the Landscape of Cardiff gan Dr Abdul-Azim Ahmed.

 • 23/09/2021
 • 2:00 pm - 3:00 pm

  Rhaglen digwyddiadau ar-lein Archifau Morgannwg

   

  Ymunwch a Dr Abdul-Azim Ahmed o Brifysgol Caerdydd wrth iddo ystyried mosgiau a sefydliadau Mwslim Caerdydd, a beth maent yn dweud wrthym am Islam, hanes y ddinas, a stori Cymru.

   

  Mae Dr Abdul-Azim Ahmed yn Gydymaith Ymchwil yn Astudiaethau Mwslimaidd Prydeinig yn Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd Prifysgol Caerdydd, ac yn Ddirprwy Cyfarwyddwr y Ganolfan Astudiaethau Islam yn y DU.  Mae ganddo BA yn Astudiaethau Crefyddol, MA yn Islam ym Mhrydain Cyfoes, a gyflawnodd ei doethuriaeth, astudiaeth ethnograffig o’r mosg Prydeinig, yn 2016.

   

  Ers hynny, mae wedi parhau gyda’i ymchwil ac mae ganddo ddiddordeb hirdymor yn hanes ac anheddiad Fwslemiaid yng Nghymru.  Mae wedi ymwneud a pholisi, ymchwil a rheoli prosiectau yn y trydydd sector, mae ganddo frwd dros gyfathrebu cyhoeddus “crefydd”, ac mae’n sefydlydd a golygydd On Religion, cylchgrawn sy’n ymchwilio i ffydd a chymdeithas.  Ar hyn o bryd mae Dr Ahmed yn gweithio ar gyfrol sy’n ymchwilio i stori’r bron i 2000 o fosgiau ym Mhrydain.

   

  Nodwch bydd y digwyddiad yma yn cael ei chynnal ar-lein drwy Microsoft Teams. Bydd gofyn i chi lawrlwytho app Teams i’ch dyfais o flaen llaw.

   

  Bydd linc yn cael ei ddanfon atoch cyn y digwyddiad. Drwy gofrestru ar gyfer y digwyddiad hwn, rydych yn cadarnhau eich bod yn fodlon inni ddanfon gohebiaeth e-bost atoch mewn perthynas â’r digwyddiad yma yn unig. Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei storio na’i ddefnyddio at unrhyw ddiben arall.

   

  https://www.eventbrite.co.uk/e/islam-in-the-landscape-of-cardiff-by-dr-abdul-azim-ahmed-tickets-167590719353


  Sea Walls: Battles of Defence and Responsibility gyda Gwirfoddolwyr Ymchwil RATS Partneriaeth y Lefelau Byw

  Sea Walls: Battles of Defence and Responsibility gyda Gwirfoddolwyr Ymchwil RATS Partneriaeth y Lefelau Byw

 • 12/11/2021
 • 10:30 am - 11:30 am

  Mae morgloddiau wedi helpu gwarchod Lefelau Aber Hafren yn erbyn y llanw a stormydd ers oes y Rhufeiniaid.  Bydd cyfres o sgyrsiau gan aelodau RATS y Lefelau Byw yn datgelu’r brwydrau lu o ganlyniad i adeiladu a chynnal morgloddiau.

  I gadw’ch lle ewch i:

  https://www.livinglevels.org.uk/events/2021/11/12/sea-walls-battles-of-defence-and-responsibility


  Arddangosfa

  No Events

  Cysylltu

  Ebostiwch, ysgrifennwch neu ffoniwch os oes gennych unrhyw gwestiynau neu i brynu eitem o’n siop

  Mae Archifau Morgannwg yn anelu at ateb pob ymholiad a dderbyniwyd o bell o fewn 15 diwrnod gwaith.

   Eich enw (gofynnol)

   Ffôn

   Eich e-bost (gofynnol)

   Pwnc (dewiswch)

   Eich neges

   © Archifau Morgannwg - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

   Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd