Chwiliwch ein catalog Disgrifiadau o dros 180,000 o eitemau
o fewn ein casgliad
Y Siop Gwasanaeth Ymchwil, Copïo, Deunyddiau Pecynnu
a'n detholiad o lyfrau, mapiau a phosteri
Cadwedigaeth Mae Archifau Morgannwg yn hapus i rannu
gwybodaeth arbenigol y tim cadwraeth
gyda sefydliadau allanol sy’n chwilio am
gymorth gyda gwaith cadwraeth neu
cadwedigaeth
Gwaed Morgannwg Gweld ein harddangosfa ddiweddaraf
Ar gael ar-lein nawr
Taith o gwmpas Archifau Morgannwg Mwynhewch ein taith rithwir o'r archifau

Blog Archifau Morgannwg: Darganfod Gorffennol Morgannwg

Datganiad gan Archifau Morgannwg yn sgil y sefyllfa Covid-19 cyfredol.

Diweddarwyd 1af Mehefin 2021

Mae Archifau Morgannwg yn falch i gyhoeddi byddwn yn ail-agor ar gyfer ymweliadau wedi ei drefnu o flaen llaw o Ddydd Mawrth 8 Mehefin. O ganlyniad i’r cyfyngiadau cyfredol, gofynnwn i ymchwilwyr archebu lle o flaen llaw cyn unrhyw ymweliad a rhoi gwybod i ni pa ddogfennau sydd angen arnynt.  Bydd dogfennau’n cael eu rhoi dan gwarantin cyn ac ar ôl eu defnyddio.

Bydd yr ystafell ymchwil ar agor ar Ddydd Mawrth, Dydd Mercher a Dydd Iau o 10yb – 12.30yh ac yna 1.30yh tan 4yh er mwyn sicrhau amser ar gyfer glanhau ychwanegol.  Bydd canllawiau a manylion y weithdrefn newydd yn cael eu cyflwyno i ymwelwyr cyn iddynt ymweld.  E-bostiwch glamro@caerdydd.gov.uk am fwy o wybodaeth ac i gadw lle.

Hoffwn ddiolch i’n defnyddwyr am eu hamynedd dros y flwyddyn ddiwethaf wrth i ni baratoi’r adeilad yn barod at ail-agor. Mae’r tîm yn Archifau Morgannwg yn ddiolchgar iawn am eich cefnogaeth.

Laura Cotton

Archifydd Morgannwg

Canllawiau Ymchwil

Mae Archifau Morgannwg wedi cynhyrchu nifer o ganllawiau ymchwil ar bynciau a chyfresi cofnodion poblogaidd i helpu i chi gychwyn ar eich gwaith ymchwil.

Chwilio’r Catalog

Mae ein catalog, Canfod, yn cynnwys disgrifiadau o dros 180,000 o eitemau yn ein casgliad ac mae’n cael ei ddiweddaru’n gyson gyda disgrifiadau o gofnodion newydd a dderbynnir a chatalogau newydd a grëir

Sut i ddod o hyd i ni

Gwybodaeth ar sut i ddod o hyd i ni ar droed, yn y car, ar y bws ac ar y tren

Mae Archifau Morgannwg yn gwasanaethu Cynghorau Bwrdeistref Sirol Bro Morgannwg Caerffili, Merthyr Tudful, Pen-y-bont ar Ogwr, Rhodda Cynon Taf, a Dinas a Sir Caerdydd.

Digwyddiadau

Mae Archifau Morgannwg yn trefnu nifer o ddigwyddiadau AM DDIM ac mae croeso i unrhyw un fynychu.  Seiliwyd ein digwyddiadau ar themâu sydd â chysylltiad â’n casgliadau ac sy’n ymwneud a’r gymuned rydym yn ei gwasanaethu.

Cadwch lygad ar ein tudalen digwyddiadau i ddarganfod beth sydd ar y gweill!

Digwyddiad

Never stumped for ideas! Amgueddfa Criced Cymru CC4 a phandemig COVID-19

Never stumped for ideas! Amgueddfa Criced Cymru CC4 a phandemig COVID-19

 • 21/06/2021
 • 2:00 pm - 3:00 pm

  Ymunwch a’r tîm o CC4 Amgueddfa Criced Cymru i ddarganfod mwy am ei gwaith a sut addaswyd hyn yn ystod pandemig Covid 19, gan gynnwys cynhyrchu cyfres o podlediadau ddiddorol yn ymchwilio i elfennau o griced Cymreig ddoe a heddiw.

   

  Agorwyd CC4 Amgueddfa Criced Cymru yn 2012.  Wedi ei leoli yn y Ganolfan Criced Genedlaethol yng Ngerddi Sophia, ei nod yw dathlu hanes balch a threftadaeth gyfoethog criced yng Nghymru.

   

  Nodwch bydd y digwyddiad yma yn cael ei chynnal ar-lein drwy Microsoft Teams. Bydd gofyn i chi lawrlwytho app Teams i’ch dyfais o flaen llaw.

   

  Bydd linc yn cael ei ddanfon atoch cyn y digwyddiad. Drwy gofrestru ar gyfer y digwyddiad hwn, rydych yn cadarnhau eich bod yn fodlon inni ddanfon gohebiaeth e-bost atoch mewn perthynas â’r digwyddiad yma yn unig. Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei storio na’i ddefnyddio at unrhyw ddiben arall.

   

  https://www.eventbrite.co.uk/e/never-stumped-for-ideas-cc4-museum-of-welsh-cricket-the-covid19-pandemic-tickets-154689517511


  Arddangosfa

  Arddangosfa Gwaed Morgannwg Ar-lein

  Arddangosfa Gwaed Morgannwg Ar-lein

 • 30/04/2020 - 28/06/2021
 • All Day

  Lansiwyd ein harddangosfa ‘Glamorgan’s Blood’ yn Hydref 2019 ac roedd ar gael i’w weld yn Archifau Morgannwg tan ddiwedd y flwyddyn.

   

  Roedd disgwyl i’r arddangosfa teithio i leoliadau ar draws de Cymru yn ystod 2020. O ganlyniad i’r pandemig Covid19 bu’n rhaid i ni ddod a’r daith i ben, dim ond ychydig fisoedd ar ôl dechrau.  Mae’r baneri nawr wedi eu cadw nes bod modd i ni ail-gychwyn ar y daith.

   

  Yn y cyfamser, rydym wedi ychwanegu cynnwys yr arddangosfa i’n gwefan fel bod modd ei weld a’i fwynhau o adref.


  Cysylltu

  Ebostiwch, ysgrifennwch neu ffoniwch os oes gennych unrhyw gwestiynau neu i brynu eitem o’n siop

  Mae Archifau Morgannwg yn anelu at ateb pob ymholiad a dderbyniwyd o bell o fewn 15 diwrnod gwaith.

   Eich enw (gofynnol)

   Ffôn

   Eich e-bost (gofynnol)

   Pwnc (dewiswch)

   Eich neges

   © Archifau Morgannwg - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

   Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd