Blog Archifau Morgannwg: Darganfod Gorffennol Morgannwg

Y Rhyfel Byd Cyntaf

Os ydych chi’n chwilio am wybodaeth ynghylch effaith y rhyfel ar eich teulu, tref neu ardal, mae’n bosibl y gallai Archifau Morgannwg fod o gymorth i chi.

Chwilio’r Catalog

Mae ein catalog, Canfod, yn cynnwys disgrifiadau o dros 180,000 o eitemau yn ein casgliad ac mae’n cael ei ddiweddaru’n gyson gyda disgrifiadau o gofnodion newydd a dderbynnir a chatalogau newydd a grëir

Sut i ddod o hyd i ni

Gwybodaeth ar sut i ddod o hyd i ni ar droed, yn y car, ar y bws ac ar y tren

Mae Archifau Morgannwg yn gwasanaethu Cynghorau Bwrdeistref Sirol Bro Morgannwg Caerffili, Merthyr Tudful, Pen-y-bont ar Ogwr, Rhodda Cynon Taf, a Dinas a Sir Caerdydd.

Digwyddiadau

Mae Archifau Morgannwg yn trefnu nifer o ddigwyddiadau AM DDIM ac mae croeso i unrhyw un fynychu.  Seiliwyd ein digwyddiadau ar themâu sydd â chysylltiad â’n casgliadau ac sy’n ymwneud a’r gymuned rydym yn ei gwasanaethu.

Cadwch lygad ar ein tudalen digwyddiadau i ddarganfod beth sydd ar y gweill!

'Our Renowned and Beloved Physician, Dr Davies' Dr Henry Naunton Davies, 1828-1899

'Our Renowned and Beloved Physician, Dr Davies' Dr Henry Naunton Davies, 1828-1899

 • 09/10/2017
 • 2:00 pm - 4:00 pm
 • Archifau Morgannwg, Leckwith, Cardiff.

  Dysgwch mwy am fywyd meddyg yn y Rhondda yn yr 19eg ganrif.

  Ymunwch a Ceri Thompson o Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru wrth iddo drafod bywyd Dr Henry Naunton Davies (1828-1899).  Roedd Dr Davies yn un o deulu o feddygon yn y Rhondda.  Pan anwyd ef roedd ryw ychydig gannoedd o bobol yn byw yn yr ardal; erbyn iddo farw roedd tua 130,000.

  Dr Davies yn feddyg i nifer o lofeydd lleol a bu’n trin y rhai a anafwyd yn ddamweiniau unigol ac mewn trychinebau mawr.  Daeth i sylw’r byd eang am weithredu yn ystod achub dynion caeth yn Danchwa Tynewydd ym 1877, a derbyniodd Fedal Aur cyntaf y Gymdeithas Feddygol Brydeinig o ganlyniad.

  Yn hwyrach bu’n weithgar yn sefydlu Ysbyty Bach Porth.

  Mae’r digwyddiad yma AM DDIM ond hyn a hyn o lefydd sydd ar gael felly cysylltwch ag Archifau Morgannwg er mwyn cadw lle.


  beth sydd ar y gweill

  Cysylltu

  Ebostiwch, ysgrifennwch neu ffoniwch os oes gennych unrhyw gwestiynau neu i brynu eitem o’n siop

  Mae Archifau Morgannwg yn anelu at ateb pob ymholiad a dderbyniwyd o bell o fewn 15 diwrnod gwaith.

  Eich enw (gofynnol)

  Ffôn

  Eich e-bost (gofynnol)

  Pwnc (dewiswch)

  Eich neges

  Mae angen i ni sicrhau mai person ydych chi. Atebwch y cwestiwn isod.