Gwasanaeth Ymchwil ac Ymholiadau

Research

Mae croeso i chi ymweld â ni os oes gennych ymholiadau

Gallwch hefyd anfon unrhyw ymholiadau drwy e-bost i:  glamro@caerdydd.gov.uk

Neu gallwch gysylltu â ni drwy’r post:

Archifau Morgannwg
Clos Parc Morgannwg
Lecwydd
Caerdydd
CF11 8AW

Ni chodir tâl am ymholiadau cychwynnol.

Os oes gennych ymholiad penodol efallai yr hoffech ei wneud drwy’r Ffurflen Ymholi

Ffurflen ymholiad (Ffurf Word) Ffurflen ymholiad (pdf)

Gwasanaeth Ymchwil

Os oes gennych ymholiad y bydd angen ymchwilio’n ddyfnach iddo, neu os hoffech i ni wneud gwaith ymchwil penodol ar eich rhan, rydyn ni’n cynnig gwasanaeth ymchwil.

Mae lleiafswm tâl o £30, £60 ar gyfer cwmnïau masnachol, am hyd at awr o waith ymchwil. Ein nod yw ymateb o fewn 15 niwrnod gwaith. Rhowch gymaint o wybodaeth â phosibl wrth ofyn am y gwasanaeth ymchwil. I gael cymorth wrth lunio’ch cais, edrychwch ar ein nodiadau ar Ysgrifennu ymholiad.

Dylid gwneud cais ysgrifenedig am waith ymchwil, drwy gyfrwng ein Ffurflen Ymholi yn ddelfrydol.

Ffurflen gais am ymchwil (Ffurf Word)  Ffurflen gais am ymchwil (pdf)

Dylid anfon tâl gyda’r cais. Gellir talu yn y dulliau canlynol:

  • Siec, mewn punnoedd gan fanc Prydeinig, yn daladwy i Gyngor Caerdydd
  • Archeb Arian Ryngwladol
  • Archeb Bost
  • Arian parod (mewn person yn unig)


Yn anffodus, ni allwn dderbyn sieciau gan fanciau nad ydyn nhw’n rhai Prydeinig, na thaliad drwy gerdyn debyd neu gredyd.

Postiwch eich cais am ymchwil a’ch taliad i Archifau Morgannwg yn y cyfeiriad uchod.

Mae Archifydd Morgannwg yn cadw’r hawl i wrthod unrhyw gais am ymchwil.

© Archifau Morgannwg - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd