Gofod Stiwdio

Mae stiwdio gadwraeth gyda’r holl offer angenrheidiol yn Archifdy Morgannwg. Mae yndd:

  • gwpwrdd gwyntyllu
  • bwrdd wal wedi ei oleuo o’r cefn (gyda golau LED), 3m x 4m.
  • meinciau gwaith gyda bocsys golau yn rhan ohonynt.
  • sinc tiltio, 1.2m x 1.8m
  • offer rhwymo llyfrau

Gellir llogi’r offer hyn i’w defnyddio yn y stiwdio.

Mae llefydd gweithio wrth feinciau hefyd ar gael i’w rhenti.

Gofynnwch am ragor o fanylion a dyfynbris ar sail eich anghenion.

© Archifau Morgannwg - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd