Y Casgliad

Chwilio’r Catalog

Mae ein catalog electronig yn cynnwys disgrifiadau o dros 250,000 o eitemau ac mae’n cael ei ddiweddaru’n gyson gyda disgrifiadau o gasgliadau newydd a dderbynnir a chatalogau newydd a grëir.

Gallwch chwilio am ddisgrifiadau o gasgliadau Archifau Morgannwg ac archifau eraill yng Nghymru ar wefan Archifau Cymru

Os dewch o hyd i rywbeth sydd o ddiddordeb i chi, gallwn roi mwy o wybodaeth i chi ar gais

Chwilio’r Catalog

Mae ein Datganiad Hygyrchedd yn cael ei chyfieithu. Cysylltwch â ni i wneud cais am gopi.

Chwilio Plwyf

Cronfa ddata y gellir chwilio drwyddi yw Plwyf. Mae ynddi gofnodion 400 mlynedd o fedyddiadau, priodasau a chladdedigaethau ym mhlwyfi Morgannwg o’r 1500 hwyr ymlaen, sy’n cynnwys delweddau o lawer o’r gofrestrau plwyf gwreiddiol. Mae’n cyfuno dros 920,000 o eitemau o fynegeion cofrestrau plwyf Cymdeithas Hanes Teuluol Morgannwg a thros 140,000 o ddelweddau digidol o’r cofrestrau gan Gymdeithas Achyddiaeth Utah.

Noder mai dim ond yn adeilad Archifau Morgannwg y gellir chwilio drwy’r gronfa ddata hon.

Chwilio Plwyf

Archif Ymchwil Hughesovka

Mae Archifau Morgannwg wedi casglu ynghyd lawer o gofnodion yn ymwneud â Hughesovska yn Archif Ymchwil Hughesovka.  Mae’n cynnwys deunyddiau am John Hughes a’i deulu, y gweithfeydd a’r dref, y teuluoedd o Brydain oedd yn byw yno, a mwy – gan gynnwys cannoedd o ffotograffau gwefreiddiol. Mae’r casgliad yn adlewyrchu llwyddiannau un o’r ymfudwyr Cymreig talentog a sefydlodd ac a ddatblygodd ddiwydiannau ym mhedwar ban byd.

Mae crynodeb o’r casgliadau  sy’n ymwneud â Hughesovka ar gael. Mae llawer o gasgliadau Hughesovka hefyd yn cael eu rhestru yn ein catalog

© Archifau Morgannwg - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd