‘The Demon Drink’ gyda The Victorian Barry Experience

‘The Demon Drink’ gyda The Victorian Barry Experience

2:00 pm - 3:00 pm | 04/07/2023

Rhaglen digwyddiadau Archifau Morgannwg

 

Sefydlwyd ‘The Victorian Barry Experience’ yn 2018 gan Nic a Shirley Hodges, gwr a gwraig sy’n frwdfrydig am rannu eu casgliad eang o bethau cofiadwy am y Barri. Eu nod yw arddangos hanes cyfoethog y dref Gymreig yma ac amlygu’r heriau a’r llwyddiannau a lluniodd ei ddatblygiad dros amser.

 

Trwy gyfuniad o hen luniau, erthyglau papur newydd a chofnodion heddlu mae Nic yn arwain teithiau cerdded hanes sy’n cynnig golwg i ddyddiau cynnar y Barri. Gall ymwelwyr ddysgu am gymuned y dref, a ddaeth o bell ac agos i weithio yn y dociau ac adeiladau bywyd newydd. Maent hefyd yn ymchwilio o rai o’r materion cymdeithasol a luniodd bywyd yn y Barri yn ystod y cyfnod yma.

 

Mae ‘The Demon Drink’ yn ymchwilio i’r gwrthdaro rhwng y sawl oedd yn mwynhau diod fach a’r gymdeithas ddirwest. Mae’r sgwrs yma yn syfrdanol ac yn ddifyr, yn dod a hanes lleol yn fyw mewn modd unigryw ac addysgiadol. Mae ‘The Victorian Barry Experience’ yn cynnig golwg unigryw i’r gorffennol ac yn helpu ymwelwyr i ddeall yn well sut datblygodd y dref i’r gymuned fywiog sy’n bodoli heddiw.

 

Bydd y digwyddiad yma yn cael ei chynnal mewn person yn Archifau Morgannwg.

 

Drwy gofrestru ar gyfer y digwyddiad hwn, rydych yn cadarnhau eich bod yn fodlon inni ddanfon gohebiaeth e-bost atoch mewn perthynas â’r digwyddiad yma yn unig. Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei storio na’i ddefnyddio at unrhyw ddiben arall.

 

https://www.eventbrite.co.uk/e/the-demon-drink-with-the-victorian-barry-experience-tickets-650640452107

Location

Loading Map....

Archifau Morgannwg
Clos Parc Morgannwg,
Leckwith,
CF11 8AW

© Archifau Morgannwg - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd