Teithiau a Throeon Trwy’r Lefelau

Teithiau a Throeon Trwy’r Lefelau

10:30 am-12:00 pm | 14/05/2021

Cyfres o sgyrsiau bychan gan Wirfoddolwyr Ymchwil Hanesyddol y Lefelau Byw

 

Ydych chi erioed wedi ystyried sut brofiad oedd hi i ymweld ag ardal Lefelau Gwent yn ystod cyfnod Harri VIII? Neu ar ddechrau’r bedwaredd ganrif ar bymtheg?

 

Gyda lwc, mae ein gwirfoddolwyr ymchwil hanesyddol yn gallu esbonio gan fod teithwyr y gorffennol wedi cofnodi eu siwrneiau.

 

Ymunwch a ni am gyfres i sgyrsiau bychan pan fydd y gwirfoddolwyr yn cyflwyno’r darganfyddiadau, a gallwch ddysgu mwy am archwilio tirwedd y Lefelau ar droed heddiw!

 

John Leland: A Tudor View of Monmouthshire – John Chandler

 

Tours of South Wales in the early nineteenth century – Sian King

 

A Drive Around the Levels: Easter 1921 – Peter Strong

 

Levels Loops and Links – Chris Harris

 

Dyddiad: Dydd Gwener 14 Mai 2021

Amser: 10.30 – 12.00

Lleoliad: Zoom

 

Mae’r digwyddiad ar-lein yma AM DDIM. Ewch draw i wefan y Lefelau Byw i gadw’ch lle:

https://www.livinglevels.org.uk/events/2021/5/14/tours-drives-and-walks-through-the-levels-mini-talks

© Archifau Morgannwg 2024 - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd