‘Our Renowned and Beloved Physician, Dr Davies’ Dr Henry Naunton Davies, 1828-1899

'Our Renowned and Beloved Physician, Dr Davies' Dr Henry Naunton Davies, 1828-1899

2:00 pm - 4:00 pm | 09/10/2017

Dysgwch mwy am fywyd meddyg yn y Rhondda yn yr 19eg ganrif.

Ymunwch a Ceri Thompson o Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru wrth iddo drafod bywyd Dr Henry Naunton Davies (1828-1899).  Roedd Dr Davies yn un o deulu o feddygon yn y Rhondda.  Pan anwyd ef roedd ryw ychydig gannoedd o bobol yn byw yn yr ardal; erbyn iddo farw roedd tua 130,000.

Dr Davies yn feddyg i nifer o lofeydd lleol a bu’n trin y rhai a anafwyd yn ddamweiniau unigol ac mewn trychinebau mawr.  Daeth i sylw’r byd eang am weithredu yn ystod achub dynion caeth yn Danchwa Tynewydd ym 1877, a derbyniodd Fedal Aur cyntaf y Gymdeithas Feddygol Brydeinig o ganlyniad.

Yn hwyrach bu’n weithgar yn sefydlu Ysbyty Bach Porth.

Mae’r digwyddiad yma AM DDIM ond hyn a hyn o lefydd sydd ar gael felly cysylltwch ag Archifau Morgannwg er mwyn cadw lle.

Location

Loading Map....

Archifau Morgannwg
Clos Parc Morgannwg,
Leckwith,
CF11 8AW

© Archifau Morgannwg - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd