Railway Work, Life & Death in South Wales (& beyond) before 1939

Railway Work, Life & Death in South Wales (& beyond) before 1939

2:00 pm - 3:00 pm | 20/10/2022

Glamorgan Archives events programme / Rhaglen digwyddiadau Archifau Morgannwg

 

Ymunwch a Dr Mike Esbester o’r prosiect ‘Railway Work, Life and Death’, wrth iddo gyflwyno damweiniau staff y rheilffordd a pheryglon gwaith rheilffordd cyn yr Ail Ryfel Byd. Bydd yn trafod y prosiect ‘Railway Work, Life & Death’, sy’n cofnodi damweiniau gweithwyr ym Mhrydain ac Iwerddon yn ystod y cyfnod yma, a’r adnoddau amrywiol mae’r prosiect yn cynnig.  Bydd yn cymryd golwg ar ddiwydiant rheilffyrdd y DU o safbwynt De Cymru, gan osod yr ardal o fewn cyd-destun mwy eang, ac yn ystyried hanes cymdeithasol gwaith rheilffyrdd.  Bydd hefyd yn ystyried ar agena ‘Historians Collaborate’, a sut all wahanol fathau o haneswyr cydweithio’n well.

 

Mae Dr Mike Esbester yn uwch ddarlithydd mewn Hanes ym Mhrifysgol Llongborth, ac yn un o gyd-arweinwyr y prosiect ‘Railway Work, Life & Death’ (www.railwayaccidents.port.ac.uk).

 

Nodwch bydd y digwyddiad yma yn cael ei chynnal ar-lein drwy Microsoft Teams. Bydd gofyn i chi lawrlwytho app Teams i’ch dyfais o flaen llaw.

 

Bydd linc yn cael ei ddanfon atoch cyn y digwyddiad. Drwy gofrestru ar gyfer y digwyddiad hwn, rydych yn cadarnhau eich bod yn fodlon inni ddanfon gohebiaeth e-bost atoch mewn perthynas â’r digwyddiad yma yn unig. Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei storio na’i ddefnyddio at unrhyw ddiben arall.

 

https://www.eventbrite.co.uk/e/railway-work-life-death-in-south-wales-beyond-before-1939-tickets-419442803717

© Archifau Morgannwg - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd