‘Llyfrau Log’ Arthur McTaggart Short

Roedd Arthur McTaggart Short yn aelod amlwg o gymuned busnes Caerdydd, gan wasanaethu fel llywydd y Siambr Fasnach 1949 a chyda nifer o bwyllgorau a sefydliadau . Roedd ganddo ddiddordeb brwd ym mudiad y Sgowtiaid, gan godi i swydd o Ysgrifennydd Trefnu Cymdeithas Sgowtiaid Sir Caerdydd Cymru. Mae gwirfoddolwyr wedi mynegeio cynnwys ei 55 o ‘lyfrau log’ sy’n cynnwys y blynyddoedd 1915 – 1975. Gellir gweld y cofnodion fel PDFs sydd wedi’u hatodi i’n catalog, o dan gyfeirnod DMCT.

© Archifau Morgannwg - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd