Dyddiaduron Henry Fothergill

Mae gwirfoddolwyr wedi trawsgrifio 22 dyddiadur Henry Fothergill. Mae’r dyddlyfrau, sy’n groes rhwng dyddiadur a theithlyfr, yn disgrifio bywyd y meistr haearn o 1860 – pan oedd y teulu Fothergill yn benaethiaid ar Gwmni Haearn Aberdâr – hyd ei farwolaeth ym 1914. Gellir gweld cofnodion ar gyfer pob dyddiadur fel PDFs sydd wedi’u hatodi i’n catalog, o dan gyfeirnod D553.

© Archifau Morgannwg 2024 - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd