Women in Welsh Coal Mining with Norena Shopland

Women in Welsh Coal Mining with Norena Shopland

2:00 pm - 3:00 pm | 20/07/2023

Rhaglen digwyddiadau Archifau Morgannwg

 

Am bron i gan mlynedd, brwydrodd y merched tomen oedd yn gweithio o fewn diwydiant glo lle bu dynion yn tra-arglwyddiaethu yn erbyn cymdeithas a hyd yn oed y llywodraeth er mwyn cadw eu swyddi ac achub eu henw drwg anhaeddiannol am anfoesoldeb, dim ond am weithio yn lofeydd.

 

Yn ei llyfr newydd mae Norena Shopland yn adrodd eu stori hynod ddiddorol am y tro cyntaf. Ymunwch a ni yn Archifau Morgannwg i ddarganfod mwy.

 

Mae Norena Shopland yn awdures / hanesydd Cymreig sy’n arbenigo mewn hanes cyfeiriadedd rhywiol a hunaniaeth o ran rhywedd.

 

Bydd y digwyddiad yma yn cael ei chynnal mewn person yn Archifau Morgannwg.

 

Drwy gofrestru ar gyfer y digwyddiad hwn, rydych yn cadarnhau eich bod yn fodlon inni ddanfon gohebiaeth e-bost atoch mewn perthynas â’r digwyddiad yma yn unig. Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei storio na’i ddefnyddio at unrhyw ddiben arall.

Location

Loading Map....

Archifau Morgannwg
Clos Parc Morgannwg,
Leckwith,
CF11 8AW

© Archifau Morgannwg - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd