The Pettigrews – The Family Who Landscaped Cardiff

The Pettigrews - The Family Who Landscaped Cardiff

2:00 pm-3:00 pm | 25/04/2023

Rhaglen digwyddiadau Archifau Morgannwg

Ymunwch a ni am brynhawn yng nghwmni Rosie James o Wasanaeth Parciau Cyngor Caerdydd. Dysgwch mwy am y teulu Pettigrew, a ddaeth i Gaerdydd ym 1873 pan gafodd pennaeth y teulu, Andrew Pettigrew, swydd fel prif arddwr i’r Arglwydd Bute yng Nghastell Caerdydd. Darganfyddwch sut arweiniodd y penodiad yma at gysylltiad â’r ddinas wnaeth parhau am dros 60 mlynedd.

Bydd y digwyddiad yma yn cael ei chynnal mewn person yn Archifau Morgannwg.

Drwy gofrestru ar gyfer y digwyddiad hwn, rydych yn cadarnhau eich bod yn fodlon inni ddanfon gohebiaeth e-bost atoch mewn perthynas â’r digwyddiad yma yn unig. Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei storio na’i ddefnyddio at unrhyw ddiben arall.

https://www.eventbrite.co.uk/e/the-pettigrews-the-family-who-landscaped-cardiff-tickets-594742951177

Location

Loading Map....

Archifau Morgannwg
Clos Parc Morgannwg,
Leckwith,
CF11 8AW

© Archifau Morgannwg 2024 - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd