‘The Man Be Not Exempted’: Conscription and the Military Appeal Tribunals of the Great War gan Jeremy Konsbruck

'The Man Be Not Exempted': Conscription and the Military Appeal Tribunals of the Great War gan Jeremy Konsbruck

2:00 pm - 3:00 pm | 14/01/2021

Yn Ionawr 1916 cyflwynodd Llywodraeth Prydain y Ddeddf Gwasanaeth Milwrol, gan gyflwyno gorfodaeth filwrol i ddynion 18-40 oed. Ymunwch a Jeremy Konsbruck wrth iddo drafod gwaith y Tribiwnlysoedd Apêl Filwrol a sefydlwyd i ystyried ceisiadau am ryddhau o wasanaeth milwrol neu i ohirio’r gwasanaeth hwnnw.

Nodwch bydd y digwyddiad yma yn cael ei chynnal ar-lein drwy Microsoft Teams. Bydd gofyn i chi lawrlwytho app Teams i’ch dyfais o flaen llaw.

Bydd linc yn cael ei ddanfon atoch cyn y digwyddiad. Drwy gofrestru ar gyfer y digwyddiad hwn, rydych yn cadarnhau eich bod yn fodlon inni ddanfon gohebiaeth e-bost atoch mewn perthynas â’r digwyddiad yma yn unig. Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei storio na’i ddefnyddio at unrhyw ddiben arall.

Cofrestrwch yma; The Man Be Not Exempted: Conscription & the Military Appeal Tribunals of WW1 Tickets, Dydd Iau 14 Ionawr 2021 am 14:00 | Eventbrite

© Archifau Morgannwg - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd