The Living Wells of Wales

The Living Wells of Wales

2:00 pm - 3:00 pm | 07/06/2024

Ymunwch a’r awdur a’r ffotograffydd Phil Cope wrth iddo ein tywys ar daith trwy ffynhonnau cysegredig Cymru.

Cyflwynwyd y digwyddiad yma ar y cyd a Chymdeithas Hanes Lleol Grangetown.

 Bydd y digwyddiad yma yn cael ei chynnal mewn person yn Archifau Morgannwg.

Drwy gofrestru ar gyfer y digwyddiad hwn, rydych yn cadarnhau eich bod yn fodlon inni ddanfon gohebiaeth e-bost atoch mewn perthynas â’r digwyddiad yma yn unig. Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei storio na’i ddefnyddio at unrhyw ddiben arall.

https://www.ticketsource.co.uk/glamorgan-archives/the-living-wells-of-wales/2024-06-07/14:00/t-ojpdpvd

Location

Loading Map....

Archifau Morgannwg
Clos Parc Morgannwg,
Leckwith,
CF11 8AW

© Archifau Morgannwg - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd