The Cowbridge Story: Some Aspects of the Development of this Market Town in the Vale of Glamorgan

The Cowbridge Story: Some Aspects of the Development of this Market Town in the Vale of Glamorgan

2:00 pm-3:00 pm | 22/03/2023

Rhaglen digwyddiadau Archifau Morgannwg

 

Ymunwch a ni am brynhawn yng nghwmni’r hanesydd lleol Don Gerrard wrth iddo drafod elfennau o hanes y dref farchnad ym Mro Morgannwg, y Bontfaen

 

Bydd y digwyddiad yma yn cael ei chynnal mewn person yn Archifau Morgannwg.

 

Drwy gofrestru ar gyfer y digwyddiad hwn, rydych yn cadarnhau eich bod yn fodlon inni ddanfon gohebiaeth e-bost atoch mewn perthynas â’r digwyddiad yma yn unig. Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei storio na’i ddefnyddio at unrhyw ddiben arall.

 

https://www.eventbrite.co.uk/e/the-cowbridge-story-some-aspects-of-the-development-of-this-market-town-tickets-542905714607

Location

Loading Map....

Archifau Morgannwg
Clos Parc Morgannwg,
Leckwith,
CF11 8AW

© Archifau Morgannwg 2024 - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd