Merched Drwg: Trosedd a Phuteindra 1870-1914

Merched Drwg: Trosedd a Phuteindra 1870-1914

2:30 pm - 3:30 pm | 08/06/2016

Ymunwch a ni yn Archifau Morgannwg ar Ddydd Mercher 8fed Mehefin pan fydd Elizabeth Belcham yn trafod ei llyfr diweddaraf, ‘Swansea’s ‘Bad Girls’: Crime and Prostitution,1870-1914’.

 

Mae’r llyfr yn cyflwyno braslun o straeon ochr isaf bywyd Abertawe mae hanes yn tueddu anwybyddu. Roedd porthladd Abertawe yn cynnig lloches i longau a’u chriwiau, ac roedd yna dafarn ar bron bob cornel yn y Strand ac ar High Street.  Dyma le bu’r puteiniaid yn canlyn eu crefft.  Os fethon nhw berswadio diod gan y morwyr yn aml daeth y merched o hud i ffyrdd eraill o feddu ar eu cyflog, ac mae yna nifer o adroddiadau ar ladradau o forwyr.  I lawer o’r merched yma, puteindra oedd eu unig gyfle i ennill bywoliaeth, ond daeth sawl pherygl gyda’r ffordd yma o fyw – dibyniaeth ar ddiod feddwol, trais, dod yn ddigartref a chlefyd.

 

Drwy dynnu ar luniau ac adroddiadau papur newydd o’r cyfnod mae’r llyfr yma yn ymchwilio i droseddau lladrata a thrais, yn aml trwy ddiod neu achosion cymdeithasol eraill, a lenwodd y llysoedd barn a’r carchardai, ac yn adrodd hanes bywydau’r merched eithriadol yma a lwyddodd i oroesi drwy adfyd.

 

Dyddiad: Dydd Mercher 8 Mehefin 2016

Amser: 2.30yp

Lleoliad: Archifau Morgannwg

 

Mae’r digwyddiad yma AM DDIM ond hyn a hyn o lefydd sydd ar gael felly cysylltwch ag Archifau Morgannwg er mwyn cadw lle.

 

Archifau Morgannwg, Clos Parc Morgannwg, Lecwydd, Caerdydd, CF11 8AW

Ffôn: 029 2087 2299 Ebost: glamro@cardiff.gov.uk www.archifaumorgannwg.gov.uk

 

Location

Loading Map....

Glamorgan Archives
Clos Parc Morgannwg
Cardiff
CF11 8AW

© Archifau Morgannwg - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd