Local History and the Royal Commission’s Archive: Exploring Glamorgan in Six Sites

Local History and the Royal Commission’s Archive: Exploring Glamorgan in Six Sites

2:00 pm - 3:00 pm | 15/09/2022

Glamorgan Archives events programme / Rhaglen digwyddiadau ar-lein Archifau Morgannwg

 

Ymunwch a Rhodri Lewis o Gomisiwn Brenhinol Henebion Cymru wrth iddo archwilio Archif y Comisiwn trwy chwe safle o nod ym Morgannwg. Darganfyddwch mwy am y Comisiwn, ei Archif a beth sydd i’w ddarganfod o’u tu mewn.

 

Nodwch bydd y digwyddiad yma yn cael ei chynnal ar-lein drwy Microsoft Teams. Bydd gofyn i chi lawrlwytho app Teams i’ch dyfais o flaen llaw.

 

Bydd linc yn cael ei ddanfon atoch cyn y digwyddiad. Drwy gofrestru ar gyfer y digwyddiad hwn, rydych yn cadarnhau eich bod yn fodlon inni ddanfon gohebiaeth e-bost atoch mewn perthynas â’r digwyddiad yma yn unig. Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei storio na’i ddefnyddio at unrhyw ddiben arall.

 

https://www.eventbrite.co.uk/e/local-history-the-royal-commissions-archive-glamorgan-in-six-sites-tickets-406134789087

© Archifau Morgannwg - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd