Llandaff Cathedral: history, art and architecture

Llandaff Cathedral: history, art and architecture

11:00 am - 12:00 pm | 09/11/2023

Dr John R. Kenyon

 

Rhaglen digwyddiadau Archifau Morgannwg

 

Ymunwch a ni am fore yng nghwmni Dr John Kenyon wrth iddo drafod elfennau o hanes, celf a phensaernïaeth Cadeirlan Llandaf.

 

Bydd y digwyddiad yma yn cael ei chynnal mewn person yn Archifau Morgannwg.

 

Drwy gofrestru ar gyfer y digwyddiad hwn, rydych yn cadarnhau eich bod yn fodlon inni ddanfon gohebiaeth e-bost atoch mewn perthynas â’r digwyddiad yma yn unig. Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei storio na’i ddefnyddio at unrhyw ddiben arall.

 

https://www.ticketsource.co.uk/glamorgan-archives/t-dvpvdkv

Location

Loading Map....

Archifau Morgannwg
Clos Parc Morgannwg,
Leckwith,
CF11 8AW

© Archifau Morgannwg - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd