Hysbyseb Swydd

All Day | 27/09/2019 - 09/10/2019

Archifydd Project – Dros Donnau Amser: Datgelu Hanes Bae Caerdydd

 

I gael sgwrs anffurfiol cysylltwch â Rhian Diggins yn glamro@caerdydd.gov.uk  Ffôn: 029 2087 2299.

 

Am fanylion y swydd ac i gwneud cais ewch i: https://jobs.cardiff.gov.uk/jobdetails.aspx/10378/Project_Archivist/?sSectorLook=546

© Archifau Morgannwg - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd