From Ironmasters to Workers: The story of Cyfarthfa Castle Museum & Art Gallery gan Christopher Parry

From Ironmasters to Workers: The story of Cyfarthfa Castle Museum & Art Gallery gan Christopher Parry

2:00 pm-3:00 pm | 25/02/2021

Ymunwch a Christopher Parry, Swyddog Cymunedau Amgueddfa ac Oriel Gelf Castell Cyfarthfa, wrth iddo ystyried sut ddatblygodd cartref yr haearnfeistri Crawshay i fod yn amgueddfa ac oriel gelf barhaol cyntaf Merthyr Tudful, ac ymchwilio i’w hanes cyfredol.

Nodwch bydd y digwyddiad yma yn cael ei chynnal ar-lein drwy Microsoft Teams. Bydd gofyn i chi lawrlwytho app Teams i’ch dyfais o flaen llaw.

Bydd linc yn cael ei ddanfon atoch cyn y digwyddiad. Drwy gofrestru ar gyfer y digwyddiad hwn, rydych yn cadarnhau eich bod yn fodlon inni ddanfon gohebiaeth e-bost atoch mewn perthynas â’r digwyddiad yma yn unig. Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei storio na’i ddefnyddio at unrhyw ddiben arall.

https://www.eventbrite.co.uk/e/from-ironmasters-to-workers-the-story-of-cyfarthfa-castle-museum-gallery-tickets-138438271597

© Archifau Morgannwg 2024 - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd