Caerau Hillfort and the (Pre)Historic Origins of Cardiff: Archaeology, History and Community Engagement gan Dr Oliver Davies

Caerau Hillfort and the (Pre)Historic Origins of Cardiff: Archaeology, History and Community Engagement gan Dr Oliver Davies

2:00 pm - 3:00 pm | 22/03/2021

Rhaglen digwyddiadau ar-lein Archifau Morgannwg

 

Ymunwch a Dr Oliver Davies, Uwch Ddarlithydd yn  Archaeoleg ym Mhrifysgol Caerdydd a Chyd-gyfarwyddwr Prosiect Treftadaeth CAER, wrth iddo ymchwilio i hanes Bryngaer Caerau yng Nghaerdydd a’r gwaith anhygoel sydd ar droed ar y safle mewn partneriaeth rhwng Prosiect Treftadaeth CAER a chymunedau Caerau a Threlái.

 

Nodwch bydd y digwyddiad yma yn cael ei chynnal ar-lein drwy Microsoft Teams. Bydd gofyn i chi lawrlwytho app Teams i’ch dyfais o flaen llaw.

 

Bydd linc yn cael ei ddanfon atoch cyn y digwyddiad. Drwy gofrestru ar gyfer y digwyddiad hwn, rydych yn cadarnhau eich bod yn fodlon inni ddanfon gohebiaeth e-bost atoch mewn perthynas â’r digwyddiad yma yn unig. Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei storio na’i ddefnyddio at unrhyw ddiben arall.

 

https://www.eventbrite.co.uk/e/caerau-hillfort-and-the-prehistoric-origins-of-cardiff-tickets-143283688369

© Archifau Morgannwg - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd