Angelton: Asylum Lives The Life Stories of the Women and Children of the Glamorgan Asylum

Angelton: Asylum Lives The Life Stories of the Women and Children of the Glamorgan Asylum

6:00 pm-7:30 pm | 06/04/2020

Anthony Rhys & Louvain Rees

Dysgwch mwy am hanes bywydau cleifion Gwallgofdy Morgannwg ar ddiwedd y 19eg ganrif a dechrau’r 20fed ganrif. Ymchwiliwch i’w hanesion cudd, y caledi wynebodd cleifion yng nghymdeithas pob dydd, ac effaith eu hiechyd meddwl gwael arnyn nhw ac ar y bobol agosach atynt.

Mae’r digwyddiad yma AM DDIM ond hyn a hyn o lefydd sydd ar gael felly cysylltwch ag Archifau Morgannwg er mwyn cadw lle.

Location

Loading Map....

Archifau Morgannwg
Clos Parc Morgannwg,
Leckwith,
CF11 8AW

© Archifau Morgannwg 2024 - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd