Cofrestrau Plwyf Morgannwg – project partner

Cafodd cofrestrau plwyf ar gyfer Morgannwg eu digideiddio fel rhan o broject Cymru-gyfan mewn partneriaeth â ‘Find My Past’. Gellir chwilio’r cofrestrau yma.

Mae mynediad at y safle yn rhad ac am ddim yn Archifau Morgannwg, ac mewn gwasanaethau archif a llyfrgelloedd ledled Cymru. Os dymunwch chi gael mynediad at y safle o’ch cartref, bydd angen talu.

© Archifau Morgannwg - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd