The Story of the Norwegian Seamen’s Mission in Glamorgan

The Story of the Norwegian Seamen's Mission in Glamorgan

2:00 pm - 3:00 pm | 20/02/2024

Ymunwch a Dr Thomas Husøy-Ciaccia, Hanesydd a Swyddog Allgymorth yng Nghanolfan Gelfyddydau’r Eglwys Norwyaidd, Caerdydd, wrth iddo drafod yr Eglwysi Norwyaidd yng Nghaerdydd, y Barri ac Abertawe, ynghyd a’r sefydliadau llai ym Mhenarth a Phort Talbot.

 

Bydd y digwyddiad yma yn cael ei chynnal mewn person yn Archifau Morgannwg.

 

Drwy gofrestru ar gyfer y digwyddiad hwn, rydych yn cadarnhau eich bod yn fodlon inni ddanfon gohebiaeth e-bost atoch mewn perthynas â’r digwyddiad yma yn unig. Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei storio na’i ddefnyddio at unrhyw ddiben arall.

 

https://www.ticketsource.co.uk/glamorgan-archives/the-story-of-the-norwegian-seamens-mission-in-glamorgan/2024-02-20/14:00/t-ojaqgzm

Location

Loading Map....

Archifau Morgannwg
Clos Parc Morgannwg,
Leckwith,
CF11 8AW

© Archifau Morgannwg - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd