video test

Single image (inclusive of printout) £12.00
Subsequent images (per image, inclusive of printout, from same document) £3.00
Multiple images from multiple documents (per hour) £45.00
Digital images from existing files – single image £12.00
Digital images from existing files – subsequent images £3.00
Postage (UK address) £1.40
Postage (Overseas) £4.00
Postage – parcels Variable
Certification of facsimile copies of documents, per image £27.50
Gwasanaethau digido
Sawl delwedd o sawl dogfen (yr awr) £45.00
Delweddau digidol o’r ffeiliau presennol – un ddelwedd £12.00
Delweddau digidol o’r ffeiliau presennol – delweddau dilynol £3.00
Tâl Post (cyfeiriad y DU) £1.40
Tâl Post (Dramor) £4.00
Tâl Post – parseli Amrywiol
Ardystio copïau cywir o ddogfennau, fesul delwedd £27.50

© Glamorgan Archives - Website designed by Cardiff Council Web Team

Cookie policyPrivacy policy